Kê hoạch Tổ TD-GDQP tháng 10-2017

Kê hoạch Tổ TD-GDQP tháng 10-2017
Kê hoạch Tổ TD-GDQP tháng 10-2017
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Thể dục, Quốc phòng
                                                                                      KẾ HOẠCH
                                                                                  Tháng 10/2017
                                                                                       ------&------

TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU CHỈNH
 
I
2/10-8/10
 
3/10
4/10
7/10
 
8/10
-Thực hiện chương trình tuần 7
- Họp bốc thăm các môn ĐHTDTT Huyện (8h 30)
- Tập đội tuyển tham gia ĐHTDTT Huyện
-Hội nghị CB,CCVC năm học 2017-2018 (13h 30)
- Tập đội tuyển tham gia ĐHTDTT Huyện
- Chấm thi dân vũ học sinh
- Lập kế hoạch tham gia HKPĐ, HT QPAN năm học 2017-2018  trình lãnh đạo nhà trường
Cả tổ
TT
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
GV được điều động
TT
 
 
        II
9/10-15/10
 
11/10
 
15/10
-Thực hiện chương trình tuần 8
- Họp tổ CM,Tập đội tuyển HS
- Hoàn thành hồ sơ tổ CM, Cá nhân
- Tập đội tuyển HS
- Tham gia dự đại hội đoàn trường
 
Cả tổ
 
Cả tổ
T. C Tân
 
 
       III
16/10-21/10
 
 
18/10
21/10
-Thực hiện chương trình tuần 9
- Thi GVG vòng trường
- Tập đội tuyển HS
- Tập đội tuyển HS
 
Cả tổ
GV có tên
 
Cả tổ
 
 
 
IV
23/10-28/10
 
 
24 -26/10
25/10
-Thực hiện chương trình tuần 10
- Thi GVG vòng trường
-Tham gia thi đấu ĐH TDTT Huyện
-Họp tổ CM
 
 
Cả tổ
GV có tên
Cả tổ
 
                                                                                        
                                                                                                 TT
                                                                                        
 
                                                                                   Trần Quang Tuyến

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến