Kê hoạch Tổ TD-QP tháng 03-2018

Kê hoạch Tổ TD-QP tháng 03-2018
Kê hoạch Tổ TD-QP tháng 03-2018
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Thể dục, Quốc phòng
                                                                 KẾ HOẠCH
                                                               Tháng 3/2018
                                                                  ------&------

TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU CHỈNH
 
I
05/3-10/3
 
05/3
07/3
  • Thực hiện chương trình tuần 27
  • Tham gia ,làm trọng tài các trò chơi dân gian kỷ niệm Quốc tế phụ nữ
 
Cả tổ
 
 
 
        II
12/3-17/3
 
12/3-
 
14/3
 
 
  • Thực hiện chương trình tuần 28
  • Học bù TKB sáng 21/3
 
Cả tổ
 
 
 
 
       III
19/3-24/3
19/3
 
21/3
25/3
  • Thực hiện chương trình tuần 29
  • Sinh họat tổ CM
  • Lễ kết nạp ĐV mới, kết hợp du khảo về nguồn
 
Cả tổ
 
    Thầy C. Tân
 
IV
26/3-31/3
26/3
29/3
 
31/3
  • Thực hiện chương trình tuần 30
  • Sinh họat tổ CM
  • Tham gia ngày hội đọc sách tại trường
Cả tổ
 
 
                                                                                        
                                                                                             TT
 
                                                                                     
                                                                                     Trần Quang Tuyến

 

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ TD-GDQP