Kế hoạch tổ TD-GDQP tháng 5-2017

Kế hoạch tổ TD-GDQP tháng 5-2017
Kế hoạch tổ TD-GDQP tháng 5-2017
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Thể dục, Quốc phòng
                                                                       KẾ HOẠCH
                                                                      Tháng 5/2017
                                                                         ------&------

TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU CHỈNH
 
I
01/5-6/5
 
 
30/4-2/5
-         Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 nghỉ bù 02 ngày 3,4/5
-         Khối 10,11 kiểm tra HKII
-         Nhập điểm HKII
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
 
 
        II
08/5-13/5
 
8/5-10/5
 
11/5-13/5
 
 
10/5
 
-         Khối 10,11 kiểm tra HKII
-         Thi thử tốt nghiệp lần 2
-         Vào điểm HKII
-         Kiểm tra chéo hồ sơ 12
 
GV được điều động coi thi
 
Cả tổ
GV được điều động
 
 
       III
15/5-20/5
16/5
 
 
17/5
-         Xét thi đua năm học tổ CM, đánh giá chuẩn giáo viên
-         Đánh giá chuẩn HT,PHT, đánh giá công chức viên chức
-         Hoàn thành học bạ khối 10,11
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
 
      Cả tổ
 
 
IV
22/5-31/5
23/5
 
01/6
-         Dự lễ tổng kết năm học(7h 30)
-         Coi thi tuyển sinh lớp 10
Cả tổ
 
GV được điều động coi thi
 
                                                                                        
                                                                                                 TT
                                                                                         
                                                                                     Trần Quang Tuyến

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ TD-GDQP