Kế hoạch tổ Tiếng Anh-TD-GDQP tháng 4-2022

Kế hoạch tổ Tiếng Anh-TD-GDQP tháng 4-2022
Kế hoạch tổ Tiếng Anh-TD-GDQP tháng 4-2022
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Tiếng Anh-TD,QP   
                  --------------                               KẾ HOẠCH
                                                                Tháng 04 /2022
                                                              ----------  &  ----------
 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(04/4-10/4)
04/4-09/4 -Thực hiện chương trình tuần 28 Cả tổ
06/4 -Thi HSG 12 vòng trường GV tiếng Anh
04/4-09/4 -Cập nhật điểm giữa kỳ trên VN edu Cả tổ
  11//4 Nghỉ bù lễ Giỗ tỗ Hùng Vương Cả tổ
II
(11/4-16/4)
13/4 -Sinh hoạt tổ CM
-Bồi dưỡng HSG
Cả tổ
GV tiếng anh
(11/4-16/4) Thực hiện chương trình tuần 29 Cả tổ
 
III
(198/4-23/4)
 
(198/4-23/4) Thực hiện chương trình tuần 30 Cả tổ
20/4 Sinh hoạt tổ chuyên môn (13h30)
 
Cả tổ
 
23/4 Hội thi triển lãm sách và sản phẩm Sáng tạo KT cấp trường năm học 2021-2022(14h)  
23/4 Cập nhật, diều chỉnh nhập liệu hồ sơ học sinh thi TN,kiểm dò lần 1 Thầy Phú
IV
(25/4-30/4)
25-30/4 Thực hiện chương trình tuần 30 Cả tổ
27/4 -Họp hội đồng(13h30)
-Họp chi bô (15h)
Cả tổ
ĐV
30/4-01/5 Nghỉ lễ (trực cơ quan theo lịch) Cả tổ
                                                                              
                                                                    Chơn Thành, ngày 04 tháng 4 năm 2022
                                                                                                   TTCM
 
                                                                                                  Trần Quang Tuyến

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh-TD-GDQP