Kê hoạch tổ Tiếng Anh-TD-QP tháng 01-2020

Kê hoạch tổ Tiếng Anh-TD-QP tháng 01-2020
Kê hoạch tổ Tiếng Anh-TD-QP tháng 01-2020
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Tiếng Anh-Thể dục, Quốc phòng
                                                              KẾ HOẠCH
                                                           Tháng 01/2020
                                                                ------&------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(30/12-04/01)
01/01
 • Nghỉ Tết dương lịch
Cả tổ
  02/01
 • Thực hiện chương trình HKII
Cả tổ
  03/01
 • Làm hồ sơ thi đấu HKPĐ
GV TD,QP
  04/01
 • Họp hội đồng ( 13h 30)
 • Tập luyện đội tuyển HKPĐ
Cả tổ
GV TD,QP
II
06-11/01
06/01
 • Thực hiện chương trình tuần 21
Cả tổ
08/01
 • Họp Ban tổ chức Hội diễn văn nghệ
GV được điều động
  08/01
 • Tiếp tục tập luyện đội tuyển HKPĐ
GV TD,QP
  11/01
 • Tiếp tục tập luyện đội tuyển HKPĐ
GV TD,QP
III
13-18/01
13-18/01
 • Thực hiện chương trình tuần 22
Cả tổ
15/01
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn ( 14h )
 • Họp GVBM 12
GV dạy 12
  18/01
 • Tham gia công tác hội diễn văn nghệ
Cả tổ
IV
20-31/01
20-31/01
 • Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý Theo kế hoạch ( trực cơ quan)
Cả tổ
GV được phân công
                                                             Chơn Thành, ngày 01 tháng 12  năm 2019
                                                                                                   TTCM
                                                                                        Trần Quang Tuyến                                             

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh