Danh sách Giáo viên bộ môn năm học 2021-2022

Danh sách Giáo viên bộ môn năm học 2021-2022
Nhà trường thông tin danh sách thầy cô, lớp và môn giảng dạy để giúp cho HS tiên liên hệ với thầy cô trong việc học trực tuyến từ ngày 06/9/2021.
         SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                      Chơn Thành, ngày 28 tháng 8 năm 2021
 
                                                                 DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN
                                                                        Năm học 2021 – 2022
 
STT Họ và tên Chuyên môn Số điện thoại Dạy lớp
 1.  
Phan Minh Chánh 0908742177 Lý 12G
 1.  
Nguyễn Văn Quang Hóa 0943629731 Hóa 10E
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 0909269789 Lý 12A
 1.  
Phạm Xuân Dũng Toán 0979988849 Toán 12F,G; 10A,B;Tin 12F,G
 1.  
Trịnh Văn Xuân Toán 0977933161 Toán 12B,D,E; Tin 12B.D,E; Tin 10E,F
 1.  
Lê Thị Ngọc Hương Toán 0937424989 Toán 11A,B,C; Tin 10C,D
 1.  
Nguyễn Trọng Hùng Toán 0375127545 Toán 12A,C; 10C Tin 12A,C
 1.  
Nguyễn Thị Thành Toán 0964940878 Toán 11G,H,I; Tin 10A,B,G
 1.  
Đinh Như Mạnh Hùng Toán 0915370011 Toán 11D,E,F; Tin 11E,F,G,H,I
 1.  
Ngô văn Thăng Toán 0363236630 Toán 10H,I,K; Tin 10H,I,K
 1.  
Phan Đức Tiến Toán 0986752290 Toán 10D,E,F,G; Tin 11A,B,C,D.
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 0977230842 Lý12D,E,F; 11A,B,C; Nghề 11A
 1.  
Đặng Ngọc Phú 0979545416 Lý 12B,C; 10A,B,C; Nghề 11B,C
 1.  
Lê Thị Sim 0988724422 Lý 11I; 10I,K; Nghề 11F,I
 1.  
Đặng Phước Toàn 0989678713 Lý 11E,F;10G,H; CN11
 1.  
Tô Hiếu 0943595878 Lý 11G,H; CN12; Nghề G,H
 1.  
Nguyễn Thị Vân 0981007577 Lý 11D; 10D,E,F; Nghề 11D,E
 1.  
Phạm Thị Thúy Hằng Hóa 0988958454 Hóa 12E,F,G; 11A
 1.  
Nguyễn Thị Khoa Hóa 0983305121 Hóa 12A,D; 11F,G
 1.  
Phạm Thị Loan Hóa 0989247394 Hóa 11B,C 10F,K
 1.  
Lê Thị Vân Hóa 0987996124 Hóa 11D,E; 10C,D
 1.  
Trần Văn Trình Hóa 0974167955 Hóa 12B,C; 10A,B
 1.  
Hồ Thị Thúy Hóa 0389374628 Hóa 11H,I; 10G,H
 1.  
Nguyễn Thùy Linh Hóa 0987643917 Hóa 10I; CN10E,F,G,H,I,K
 1.  
Nguyễn Thị Lam Sinh 0989635602 Sinh 12E,F,G; K10
 1.  
Nguyễn Thị Hoài Thu Sinh 0919541082 Sinh 12A,B,C,D; 11A,B,
 1.  
Trương Thị Bích Thảo Sinh 0369124116 Sinh 11C,D,E,F,G,H,I; CN10A,B,C,D
 1.  
Chu Duy Hồng Văn 0937888022 Văn 10A,G,I
 1.  
Nguyễn Thị Hoài Anh Văn 0962957795 Văn 12E,F
 1.  
Lương Thị Kim Thoa Văn 0364709526 Văn 11A,B
 1.  
Phùng Thị Hường Văn 0974542999 Văn 11F,I
 1.  
Trịnh Văn Thế Văn 0986615539 Văn 12B,C,D
 1.  
Phạm Thị Thạch Văn 0835880886 Văn 10B,C,D,F
 1.  
Phạm Thanh Nhật Văn 0986080147 Văn 12A,G; 11C
 1.  
Mai Thị Hoa Văn 0945885371 Văn 11D,E
 1.  
Tạ Công Diễm Kiều Văn 0974092441 Văn 11G,H
 1.  
Nguyễn Thị Hương Văn 0387108011 Văn 10E,H
 1.  
Hồ Sỹ Thọ Văn 0386226046 Văn 10K
 1.  
Hồ Đắc Thao Sử 0976940764 Sử 12B; 10H
 1.  
Lê Thị Phương Sử 0328370918 Sử 12C,F,G;11B,F,G
 1.  
Phan Thị Hương Sử 0397545209 Sử 12A,D,E; 11C,D,E
 1.  
Hoàng Thị Hòa Sử 0977858316 Sử 11A,H,I; 10A,B,C,D,E,F,G
 1.  
Nguyễn Thị Vinh Sử 0385102972 Sử 10I,K
 1.  
Chu Thị Tiềm Địa 0818022779 Địa 12A,D,E,F; 10A,B
 1.  
Phạm Thị Thao Địa 0347150633 Địa 11B,C,D; 10F,G,H,I,K
 1.  
Đào Thị Thủy Châu Địa 0818198779 Địa 12B,C,G; 11A,G,H
 1.  
Thạch Thị Tố Thùy Địa 0394522010 Địa 11E,F,I; 10C,D,E
 1.  
Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 0919067965 GDCD 12A,B,F,G; 11A,C,E,F,G,I
 1.  
Nguyễn Thị Xuân GDCD 0978110589 GDCD 12D,C,E; 10A,B,C,D,E,F,G,H,K
 1.  
Đậu Đức Hữu GDCD 0977847314 GDCD 11B,D,H; 10I
 1.  
Dương Trần Quốc Vũ Anh 0823006699 Anh 12A,B,C;10A,B
 1.  
Phạm Xuân Thương Anh 0916394848 Anh 12F,G; 11I
 1.  
Nguyễn Thị Anh Thư Anh 0978185166 Anh 12D,E; 11A,B,C,D;
 1.  
Hoàng Thị Hảo Anh 0974395155 Anh 11E,F,G,H; 10C,D
 1.  
Phan Thụy Kim Ngân Anh 0962952369 Anh 10E,F,G,H,I,K
 1.  
Trần Quang Tuyến QP 0385454745 QP K12; 11A,B,C,D,E,F
 1.  
Lê Chánh Tân QP 0353333401 QP 11G,H,I; K10
 1.  
Trần Thanh Tân TD 0938151474 TD 12E,F,G; 11A,B,C,D,E,F
 1.  
Hoàng Công Cương TD 0387402740 TD 12A,B,C,D; 10F,G,H,I,K
 1.  
Nguyễn Lê Nam TD 0395616817 TD 11G,H,I; 10A,B,C,D,E
         
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                    Phan Minh Chánh
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 


Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: GBH