Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2021-2022

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2021-2022
Nhà trường thông tin danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2021-2022 để tiên việc cho HS và CMHS liên hệ trong quá trình học tập va trao đổi thông tin
     SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                      Chơn Thành, ngày 28 tháng 8 năm 2021
 
                                    DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
                                                Năm học 2021 – 2022
 
STT Lớp Họ và tên Chuyên môn Số điện thoại Ghi chú
 1.  
10A Trần Văn Trình Hóa 0974167955  
 1.  
10B Chu Thị Tiềm Địa 0818022779  
 1.  
10C Lê Thị Vân Hóa 0987996124  
 1.  
10D Nguyễn Thị Xuân GDCD 0978110589  
 1.  
10E Thạch Thị Tố Thùy Địa 0394522010  
 1.  
10F Hoàng Thị Hòa Sử 0977858316  
 1.  
10G Hồ Thị Thúy Hóa 0389374628  
 1.  
10H Nguyễn Thị Hương Văn 0387108011  
 1.  
10I Nguyễn Thùy Linh Hóa 0987643917  
 1.  
10K Phạm Thị Loan Hóa 0989247394  
 1.  
11A Phạm Thị Thúy Hằng Hóa 0988958454  
 1.  
11B Lương Thị Kim Thoa Văn 0364709526  
 1.  
11C Phan Thị Hương Sử 0397545209  
 1.  
11D Đậu Đức Hữu GDCD 0977847314  
 1.  
11E Mai Thị Hoa Văn 0945885371  
 1.  
11F Lê Thị Phương Sử 0328370918  
 1.  
11G Đào Thị Thủy Châu Địa 0818198779  
 1.  
11H Tạ Công Diễm Kiều Văn 0974092441  
 1.  
11I Phùng Thị Hường Sử 0974542999  
 1.  
12A Nguyễn Trọng Hùng Toán 0375127545  
 1.  
12B Trịnh Văn Thế Văn 0986615539  
 1.  
12C Nguyễn Thị Hoài Thu Sinh 0919541082  
 1.  
12D Nguyễn Thị Khoa Hóa 0983305121  
 1.  
12E Nguyễn Thị Hoài Anh Văn 0962957795  
 1.  
12F Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 0919067965  
 1.  
12G Phạm Thanh Nhật Văn 0986080147  
         
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Phan Minh Chánh
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH