Danh sách các lớp năm học 2021-2022

Danh sách các lớp năm học 2021-2022
Năm học 2021-2022, nhà trường có 26 lớp với 974 học sinh (chứ tính HS ở lại lớp, HS mới chuyển về, và HS ở tỉnh khác học tạm trong thời gian dịch bệnh), nhà trường phân bổ: Khối 10 gồm 10 lớp với 362 HS, khối 11 gồm 9 lớp với 343 HS, khối 12 gồm 7 lớp với 269 HS.

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH