Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 1158?SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nay nhà trường thông báo lịch thi chi tiết cụ thể như sau:
1. Lịch thi
Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian
mở đề tại
phòng thi
Thời gian
bắt đầu
phát đề
Thời gian
bắt đầu
tính giờ
07/6/2021 Sáng Ngữ văn (chung) 7 giờ 50 7 giờ 55 8 giờ 00
  Chiều Toán học (chung) 13 giờ 50 13 giờ 55 14 giờ 00
08/6/2021 Sáng Tiếng Anh (chung) 7 giờ 50 7 giờ 55 8 giờ 00
  Chiều Văn, Lý (môn chuyên) 13 giờ 50 13 giờ 55 14 giờ 00
09/6/2021 Sáng Anh, Hóa (môn chuyên) 7 giờ 50 7 giờ 55 8 giờ 00
  Chiều Toán (môn chuyên) 13 giờ 50 13 giờ 55 14 giờ 00

Lưu ý:
14 giờ 00 phút ngày 06/6/2021 thí sinh tập trung tại trường thi để học
nội quy thi, nhận thẻ dự thi và làm thủ tục dự thi (
thí sinh mang theo Giấy chứng nhận
tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS (nếu tốt nghiệp trước năm
2020))
để Hội đồng coi thi kiểm tra điều kiện dự thi của thí sinh.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo kế hoạch số 66/KH-THPTCVA ngày 21/4/2021 của nhà trường.

                                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                             Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH