Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 04-2019

Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 04-2019
Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 04-2019
Trường THPT Chu Văn An    
            --------------                          KẾ HOẠCH TỔ ANH ĐỊA
                                                                Tháng 04/2019
                                                                ----------  &  ----------

Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/4-06/4)
01/4-06/4 -Thực hiện chương trình tuần 31 GVTT
05/4 -Bồi dưỡng HSG GV được PC
03/4 -Họp hội đồng (15h30) GVTT
03/4 -Kiểm tra điểm vnedu giáo viên ( gv Tiếng anh) TTCM
06/4  
Kiểm tra điểm vnedu giáo viên ( gv Địa)
TPCM
II
(08/4-13/4)
08/4-13/4 - Thực hiện chương trình tuần 32 GVTT
11/4 - Bồi dưỡng HSG GV ĐƯỢC PC
10/4 -Sinh hoạt Tổ CM TTCM
14/4 -Nghĩ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương  
 
III
(15/4-20/4)
15/4 -Nghĩ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ bù)  
16/4-20/4 -- Thực hiện chương trình tuần 33 GVTT
16/4-20/4 -Ôn thi HKII Khối 12 GVTT
20/4 -Hoàn thành điểm số HK học sinh 12 GV DẠY 12
IV
(22/4-27/4)
 
22/4-25/4 -Kiểm tra HKII khối 12 THEO QĐ
22/4-27/4 Ôn tập HKII khối 10 và 11 GVTT
27/4 -GV BM hoàn thành điểm số  cả năm GVTT
29/4 Xét kết quả khối 12 THEO QĐ
                                                                              
                                                                 Chơn Thành, ngày 31tháng03 năm 2019
                                                                                              TTCM
                                                                                Dương Trần Quốc Vũ


Tác giả bài viết: Dương Trần Quốc Vũ

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh