Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-TD -GDQP tháng 3-2021

Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-TD -GDQP tháng 3-2021
Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-TD -GDQP tháng 3-2021
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Tiếng Anh-Thể dục, Quốc phòng
                                                                           KẾ HOẠCH
                                                                        Tháng 03/2021
                                                                             ------&------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I 01/03-06/3
 • Thực hiện chương trình tuần 24
Cả tổ
 
01/03-06/3 03/3
 • Họp chuyên môn toàn trường
Cả tổ
  04/3
 • Hoàn tất hồ sơ kê khai thu nhập
TT,TP
 
  06/3
 • Sinh hoạt Kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Cả tổ
II
08/03-13/3
08/03-13/3
 • Thực hiện chương trình tuần 25
 • Đăng ký thao giảng năm học
Cả tổ
12/3
 • Sinh hoạt tổ CM
Cả tổ
III
15/03-20/3
15/03-20/3
 • Thực hiện chương trình tuần 26
Cả tổ
 
 
 • Hoàn tất hồ sơ kê khai thu nhập lần đầu năm 2020
TT,Tp
IV
22/03-27/3
22/03-27/3
 • Thực hiện chương trình tuần 27
  Cả tổ
  22/03-27/3
 • Thi GVG cấp trường ( Phần thuyết trình)
  T. Nam
  24/3
 • Sinh hoạt tổ CM
 • Tham dự kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
  Cả tổ
 
  28/3
 • Tham dự tìm hiểu sách và trưng bày sản phẩm sáng tạo KT
 
  31/3
 • Họp hội đồng (15h)
 • Họp chi bộ
 
                                                             Chơn Thành, ngày  tháng 03  năm 2021
                                                                                            TTCM
                                                                                   Trần Quang Tuyến                                             

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh-TD-GDQP