Kế hoạch Tổ Tiếng Anh- TD -GDQP tháng 4-2021

Kế hoạch Tổ Tiếng Anh- TD -GDQP tháng 4-2021
Kế hoạch Tổ Tiếng Anh- TD -GDQP tháng 4-2021
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Tiếng Anh-Thể dục, Quốc phòng
                                                                  KẾ HOẠCH
                                                               Tháng 04/2021
                                                                   ------&------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I 05/4-10/4
 • Thực hiện chương trình tuần 29
Cả tổ
 
01/04-10/4 07/4
 • Sinh hoạt tổ CM
 • Bồi dưỡng HS Olympic
Cả tổ
GV Tiếng Anh
  08-10/4
 • HS 12 Thi thử TN
GV được điều động
 
II
12/4-17/4
12/4-17/4
 • Thực hiện chương trình tuần 30
 • Ôn tập kiểm tra cuối kỳ môn QP,TD khối 12
Cả tổ
GV QP,TD
14/4
 • Sinh hoạt tổ CM
 • Bồi dưỡng HS Olympic
Cả tổ
GV Tiếng Anh
III
19/04-24/4
19/04-24/4
 • Kiểm tra HKII môn QP,TD khối 12
GV QP,TD 12
 
21/4
 • Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
  Cả tổ
IV
26/4-01/5
26/4 -29/29
 • Khối 12 kiểm tra HKII
  Cả tổ
  26/4-01/5      - Kiểm tra HKII môn QP,TD khối 11,10   GV QP,TD 11,10
  30/4,01/5
 • Nghỉ Lễ
  Cả tổ
 
                                                             Chơn Thành, ngày 2 tháng 04  năm 2021
                                                                                            TTCM
                                                                                           Trần Quang Tuyến                                             

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh-TD-GDQP