Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-TD-QP tháng 6-2020

Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-TD-QP tháng 6-2020
Kế hoạch Tổ Tiếng Anh-TD-QP tháng 6-2020
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Tiếng Anh-Thể dục, Quốc phòng
                                                                        KẾ HOẠCH
                                                                     Tháng 06/2020
                                                                         ------&------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/6-06/6)
01/6-06/6
 • Thực hiện chương trình tuần 30
Cả tổ
  03/6
 • Họp hội đồng ( 14h )
 • Họp chi bộ ( 15h 45)
Cả tổ
ĐV
  03/6
 • Dạy bù khối 12
 • Tập luyện đội tuyển
GV dạy 12
GV TD,QP
II
08/6-13/6
08/6-13/6
 • Kiểm tra HKII TD, QP
GV TD,QP
10/6
 • Họp liên tịch mở rộng ( 14 h)
TTCM
10/6
 • Tập luyện đội tuyển
GV TD,QP
III
15/6-20/6
15/6 – 18/6
 • Coi kiểm tra HKII theo lịch
GV coi thi
15/6-20/6
 • Ôn tập HKII khối 10,11
 • Kiểm tra HKII môn TD,QP
GV TD,QP
  19/6
 • Nhận thẻ thi đấu HKPĐ tại sở
 • Đặt phòng trọ cho đội tuyển
T. Tuyến
T. C Tân
IV
22/6-27/6
22/6
 • Hoàn tất điểm cả năm khối 12
GV dạy 12
 
  24/6
 • Họp hội đồng lấy phiếu bổ nhiệm lại hiệu trưởng ( 14h )
 • Tập luyện đội tuyển
Cả tổ
GV TD,QP
  22/6-30/6
 • Coi kiểm tra HKII khối 10,11
GV  được điều động
                                                             Chơn Thành, ngày 01 tháng 6  năm 2020
                                                                                                   TTCM
                                                                                        Trần Quang Tuyến                                             
            

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh-TD-QP