Kế hoạch tổ Tiếng Anh tháng 04-2017

Kế hoạch tổ Tiếng Anh tháng 04-2017
Kế hoạch tổ Tiếng Anh tháng 04-2017
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC             
Trường THPT Chu Văn An                       
          --------------                                        
                                                KẾ HOẠCH TỔ: Tiếng Anh
                                                    Tháng 04/ 2017

Tuần Ngày Nội dung Người
 thực hiện
Điều chỉnh
 
 
I
03/04 đến 08/04
 
03/04
04/04
 
 
05/04
05/04
Thực hiện chương trình tuần 31
- Tập huấn phần mềm bảng tương tác
- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
Bồi dưỡng OLYMPIC 19/5 theo kế hoạch
Cả tổ
 
 
T.T hương
 
 
 
II
10/4-15/4
10/04
12/04
Thực hiện chương trình tuần 32
GVBM hoàn thành các cột điểm kiểm tra định kì HKII
- Bồi dưỡng HSG OLYMPIC
Cả tổ
Cả tổ
T .Thương
 
 
 
III
17/04 – 22/04
17/04
 
 
 
19/04 đến
22/04
Thực hiện chương trình tuần 33
GVBM Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII Khối 12 các môn sở ra đề
Bồi dưỡng HSG OLYMPIC
Họp tổ chuyên môn
Cả tổ
GVBM
 
T.Thương
 
 
 
 
 
 
 
IV
24/04 –
29/04
 
24/04
25/4-28/4
 
 
 
 
 
26/04
 
29/04
Thực hiện chương trình tuần 34
Kiểm tra HKII Khối 12 (Các môn Sở ra đề)
GV ôn tập khối 11 và khối 10 chuẩn bị kiểm tra HKII
Bồi dưỡng HSG OLYMPIC
Chấm bài thi HKII khối 12
Nghĩ lễ 30/4 và 1/5
Cả tổ
GV xem lịch coi kiểm tra
Cả tổ
 
 
GV 12
 
 
                                                                       Chơn Thành, ngày 02  tháng 04 năm 2017
                                                                                                Tổ trưởng
 
 
                                                                                    Dương Trân Quôc Vũ

 
 

Tác giả bài viết: Dương Trần Quốc Vũ

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh