Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 02-2018

Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 02-2018
Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 02-2018
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC                 
Trường THPT Chu Văn An                         
            --------------                                         
                                      KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                             Tháng 02/ 2018
 

Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
1
(01/2-10/2)
06/2
09/2
10/2
- Học bù TKB thứ Bảy ngày 10/2
- Hội diễn VN mừng xuân 2018
- Vệ sinh trường lớp, dặn dò học sinh trước khi nghỉ tết.
- GVBM
- GVCN
 
- GVCN
2
(12/2-17/2)
  - Nghỉ tết Nguyên đán - Cả tổ
3
(19/2-24/2)
19-22/2 - Nghỉ tết Nguyên đán - Cả tổ
23 - Họp HĐ - Cả tổ
24 - Tham gia ngày hội đọc sách, gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo KHKT (14h30) - Theo phân công
24 - Hạn cuối nộp SKKN về tổ CM - Cả tổ
4
(26/2-03/3)
28 - Họp HĐ sáng kiến lần 2
- Ôn thi HSG
- Theo quyêt định
- Đ/C Hùng, Tiến
03/3 - Ôn thi HSG - Đ/C Hùng, Tiến
                                                             Chơn Thành, ngày 03 tháng 02 năm 2018
                                                                                          Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                    Phạm Xuân Dũng

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin