Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 04-2019

Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 04-2019
Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 04-2019
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC             
Trường THPT Chu Văn An                    
            --------------                                      
                                             KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                                       Tháng 04/ 2019
 

Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
1
(01/4 – 06/4)
03 - Họp hội đồng (15h30) - Cả tổ
05 - Ra đề thi đề nghị - Đ/C Tr Hùng, Hương, Tiến
06 - Vào điểm edu - Cả tổ
07 - Triển khai quy chế thi tốt nghiệp cho HS, CMHS (7h30) - Đ/C Tr Hùng
  - Hoàn thành xây dựng đề cương ôn tập học kỳ II nộp lân mail của tổ. - Theo phân công
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 11 - Đ/C Dũng, Tr Hùng
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 10 - Đ/C Hương, M Hùng, Tiến
  - Ôn tập học kỳ II - Cả tổ
2
(08/4 – 13/4)
10 - Họp tổ chuyên môn - Cả tổ
14 - Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Cả tổ
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 11 - Đ/C Dũng, Tr Hùng
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 10 - Đ/C Hương, M Hùng, Tiến
  - Ôn tập học kỳ II - Cả tổ
3
(15/4 – 20/4)
15 - Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Cả tổ
  - Kiểm tra HKII khối 12 môn Tin  
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 11 - Đ/C Dũng, Tr Hùng
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 10 - Đ/C Hương, M Hùng, Tiến.
  - Ôn tập học kỳ II - Cả tổ
4
(22/4 – 27/4)
22-25 - Coi kiểm tra học kỳ II khối 12 - Theo phân công
  - Chấm bài kiểm tra học kỳ II khối 12 - GVBM 12
  - Ôn tập học kỳ II khối 10,11 - GVBM 10, 11
27 - GV BM hoàn thành điểm số  cả năm trên phần mềm GVBM
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 11 - Đ/C Dũng, Tr Hùng
  - Ôn thi Olympic 19-5 khối 10 - Đ/C Hương, M Hùng, Tiến.
                                                            Chơn Thành, ngày 04 tháng 4 năm 2019
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                  Phạm Xuân Dũng


Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin