Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 05-2018

Kê hoạch Tổ  Toán-Tin tháng 05-2018
Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 05-2018
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Tổ: Toán - Tin   


                                                            KẾ HOẠCH THÁNG 5
                                                                     Năm 2018


Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01-6/5)
30/4-01/5 - Nghỉ lễ 30/4 và 01/5. - Cả tổ
02-05/5 - Kiểm tra HKII môn Tin - GV Tin
05/5 - Xét kết quả khối 12 (14h) - Đ/C Hương
02-05/5 - Ôn thi Olympic - Đ/C Hương, Hùng
II
(07-12/5)
07-11/5 - Ôn tập thi tốt nghiệp khối 12 - GVBM 12
07-11/5 - Kiểm tra HK2 khối 10 và 11; - Theo QĐ
10/5 - Hoàn thành học bạ khối 12 - GVBM 12, GVCN
11/5 - Kiểm tra chéo hồ sơ các lớp 12 - Đ/C Hương
07-11/5 - Ôn thi Olympic - Đ/C Hương, Hùng
 
III
(14-19/5)
 
15/5 - Họp hội đồng đánh giá HT, PHT (8h30) - Cả tổ
17/5 - Xét kết quả cuối năm khối 10, khối 11 - GVCN
19/5 - Xét thi đua năm học (Tổ CM), đánh giá chuẩn GV, đánh giá công chức, viên chức.   - Cả tổ
19/5 - Hoàn thành học bạ khối 10,11 - Cả tổ
14-19/5 - Ôn tập thi tốt nghiệp khối 12 - GVBM 12
IV
(21/5-26/5)
21/5 -Kiểm ttra chéo hô sơ khối 10 và 11 - GVCN10,11
24/5 - Dự Lễ tổng kết năm học (7h30) - Cả tổ
24/5 - Họp PHHS Khối 10 và 11 (14h) - GVCN 10, 11
21-26/5 - Ôn tập thi tốt nghiệp khối 12 - GVBM 12
V
(28/5-31/5)
30/5
31/5
- Họp lãnh đạo HĐCT tuyển sinh 10
- Họp HĐCT tuyển sinh 10
- Theo quyết định
 
                                                                              
                                                                        Chơn Thành, ngày 02 tháng 05 năm 2018
                                                                                                   TTCM
                                                                                                                         
                                                                                           Phạm Xuân Dũng


Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin