Kế hoạch Tổ Tóan-Tin tháng 11-2018

Kế hoạch Tổ Tóan-Tin tháng 11-2018
Kế hoạch Tổ Tóan-Tin tháng 11-2018
 SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC            
Trường THPT Chu Văn An                    
            --------------                                      
                                             KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                                       Tháng 11/ 2018

 
Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
1
(05/11 – 10/11)
   - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11. - GVCN
  - GV chuẩn bị và dự thi GVG cấp trường. - GV đăng ký
  - Dự giờ GVG - Đ/C Dũng, Xuân
  - Chuẩn bị hồ sơ TTrNB - Đ/C M Hùng
05-07 - Tập huấn tổ trưởng chuyên môn - Đ/C Dũng
  - Dạy thay giáo viên dự giờ GVG và GV tập huấn. - Theo phân công
2
(12/11
-
17/11)
  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11. - Cả tổ
  - Chuẩn bị nội dung ôn tập HKI - Cả tổ
12 - Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ - Đ/C M Hùng
14 - Họp tổ chuyên môn: Thống nhất nội dung ôn tập HKI  
  - Nộp hồ sơ cá nhân để tổ kiểm tra - Cả tổ
  - Ôn HSG 10, 11. - Đ/C Dũng, Hương
3
(19/11
-
24/11)
20 - Tham gia lễ kỷ niệm chào mừng ngày NGVN 20/11. - Cả tổ
  - Chuẩn bị nội dung ôn tập HKI - Cả tổ
  - Ôn HSG 10, 11. - Đ/C Dũng, Hương
4
(26/11
-  02/12)
  - Nộp sổ điểm cá nhân đề nhà trường kiểm tra - Cả tổ
  - Chuẩn bị nội dung ôn tập HKI - Cả tổ
28 - Họp hội đồng, họp tổ chuyên môn - Cả tổ
30 - Vào điểm tháng 11 - Cả tổ
  - Ôn HSG 10, 11. - Đ/C Dũng, Hương
                                                               Chơn Thành, ngày 01 tháng 11 năm 2018
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                  
Phạm Xuân Dũng

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin