Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 12-2019

Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 12-2019
Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 12-2019
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN              
          TỔ TOÁN - TIN         
                                                         
                                                                         KẾ HOẠCH
                                                                    Tháng 12/ 2019
 
 
Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
I
(02-07/12)
   - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày QĐND VN 22/12. - Cả tổ
  - Rà soát thực hiện chương trình, dạy bù chương trình. - GVBM
02/12 - Hạn cuối nộp SK - GVBM
04/12 - Hạn cuối vào điểm tháng 11 - GVBM
04/12 - Sinh hoạt tổ CM
- Họp hội đồng
- Đ/C Dũng
- Cả tổ
07/12 - Hạn cuối nộp đề cương ôn tập HKI - GVBM
  - Họp tổ đảng - Đảng viên
  - Họp Chi bộ - Đảng viên
  - Ôn tập học kỳ I - GVBM
II
(09-14/12)
  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 22/12. - Cả tổ
  - Nộp phiếu chấm SK về Hội đồng xét - Đ/ C Dũng
  - Ôn tập học kỳ I. - Cả tổ
11/12 - Họp hội đồng sáng kiến (14h) - Đ/C Dũng, Xuân
14/12 - GV Tin hoàn thành các loại bài kiểm tra KHI. - GVBM Tin học
14/12 - Thực hiện hoàn thành các loại điểm kiểm tra Tx, Đk trên Vnedu - Cả tổ
14/12 - Sinh hoạt tổ chuyên môn - Đ/C Dũng
 
III
(16-21/12)
16/12 - Họp chi bộ đánh giá phân loại đảng viên cuối năm - Đảng viên
18-21 - Coi kiểm tra học kỳ I - Theo phân công
  - GV Tin hoàn thành điểm HKI trên Eduvn. - GV Tin học
  - Chấm điểm kiểm tra HKI. - GVBM Toán
IV
( 23-28/12 )
24/12 - Hoàn thành điểm kiểm tra học kỳ I trên VN edu - GVBM
25/12 - Hoàn thành xếp loại hai mặt - GVCN
25/12 - Xét kết quả 2 mặt, nộp danh sách HS khen thưởng. - GVCN
26/12 - Nộp báo cáo theo mẫu. - TTCM
27/12 - Sơ kết HKI - Cả tổ
28/12 - Họp Cha mẹ học sinh lần 2 - GVCN
30/12 - Vào điểm học bạ - Cả tổ
30/12 - Đánh giá kết quả HKI, rà soát, bổ sung nhiệm vụ học kỳ II - TTCM
30/12 - Hoàn thành kiểm kê tài sản năm 2018 - Đ/C Hương (Tin), M.Hùng
                                                        Chơn Thành, ngày 02 tháng 12 năm 2019
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                Phạm Xuân Dũng
 

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin