Kê hoạch Tổ Toán -Tin tháng 3-2021

Kê hoạch Tổ Toán -Tin tháng 3-2021
Kê hoạch Tổ Toán -Tin tháng 3-2021
 SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC            
Trường THPT Chu Văn An                    
            --------------                                      
                                                    KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                                                  Tháng 03/ 2021
 
Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
I
(01/3-06/3)
 
02
 
03
 
06
- Hoàn thành bổ sung hồ sơ kê khai thu nhập, nộp nhà trường
- Họp chuyên môn (14h)
- Họp tổ chuyên môn
- Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
- Hoàn thành xây dựng ma trận đề kiểm tra giữa kỳ
- Ôn HSG
 
- Đ/C Dũng, Xuân
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
- Theo phân công
- Đ/C Hùng, Xuân, Tiến
II
(08/3-13/3)
12 - Sinh hoạt tổ chuyên môn(14h) - Cả tổ
  - Ôn tập kiểm tra giữa kỳ - Cả tổ
  - Ôn HSG - Đ/C Hùng, Xuân, Tiến
III
(15/3-20/3)
18 - Hoàn thành hồ sơ kê khhai thu nhập lần đầu năm 2020 nộp trường - Đ/C Dũng, Xuân
 
  - Ôn tập kiểm tra giữa kỳ - Cả tổ
     
  - Ôn HSG - Đ/C Hùng, Xuân, Tiến
IV
(22/3-27/3)
 
  - Kiểm tra giữa kỳ - Cả tổ
  -Thi GVG cấp trường (phần Thuyết trình giải pháp) - Đ/C Tr Hùng, Tiến, Lành
25 - Tham dự Hội thi tìm hiểu sách và trưng bày sản phẩm Sáng tạo KT  (14h) - Theo phân công
  - Ôn thi HSG - Đ/C Hùng, Xuân, Tiến
                                                              Chơn Thành, ngày 07 tháng 03 năm 2021
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                  Phạm Xuân Dũng

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin