Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 4-2021

Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 4-2021
Kế hoạch Tổ Toán Tin tháng 4-2021
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC               
Trường THPT Chu Văn An                       
            --------------                                                
                                                              KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                                                      Tháng 04/ 2021
 
Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
1
(29/3 –03/4)
  - Ôn tập thi thử TN - GVBM 12
  - Thao giảng - Đ/C Hương, Tr Hùng
1
(05/4 –10/4)
07/4
08/4-
- Sinh hoạt tổ CM
- Bồi dưỡng HS Olympic
- Cả tổ
- Theo phân công
10/4 - Coi thi thử TN 12 - Theo QĐ
  - Thao giảng - Đ.C Dũng, Thành
  - Ôn tập HKII - GVBM
2
(12/4 – 17/4)
14/4 - Sinh hoạt tổ CM
- Bồi dưỡng HS Olympic
- Cả tổ
- Theo phân công
  - Thao giảng - Đ.C Xuân, Hương
  - Ôn tập HKII - GVBM
3
(19/4 – 24/4)
  - Kiểm tra HKII môn Tin học Khối 12 - GV Tin 12
21/4 - Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Cả tổ
  - Thao giảng - Đ/C Thăng, M Hùng
4
(26/4 – 01/5)
26/4-29/4 - Coi KT HKII Khối 12 - Theo phân công
  - Ôn tập HKII K10, 11 - GVBM
  - Nghỉ 30/4, 01/5 - Cả tổ
                                                                         Chơn Thành, ngày 01 tháng 4 năm 2021
                                                                                          Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                     Phạm Xuân Dũng

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin