Kế hoạch Tổ Toán - Tin tháng 5-2021

Kế hoạch Tổ Toán - Tin tháng 5-2021
Kế hoạch Tổ Toán - Tin tháng 5-2021
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC             
Trường THPT Chu Văn An                    
            --------------                                      
                                            KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                                     Tháng 05/ 2021
 
Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
1
(03/5 – 08/5)
05 - Họp Hội đồng : Triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021(14h)
- Họp chi bộ (15h45)
- Cả tổ
07 - Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 10 - Đ/C Dũng, Xuân
  - Hoàn thành điểm khối 12 trên Vnedu - GVBM 12
  - Xét kết quả lớp 12 - GVCN 12
  - Hoàn thành điểm kiểm tra Tx, Gk khối 10, 11 trên Vnedu - GVBM 10, 11
  - Ôn thi Olympic - Đ/C Dũng, Hương, Lành
2
(10/5 – 15/5)
10 - 13 - Coi kiểm tra học kỳ II khối 10,11                    - Theo phân công
  - Vào điểm học bạ 12 - GVBM 12
  - Hoàn thành học bạ khối 12 - GVCN 12
  - Ôn thi tốt nghiệp - GVBM 12
  - Ôn thi Olympic - Đ/C Dũng, Hương, Lành
3
(17/5 – 22/5)
  - Hoàn thành điểm khối 10, 11 trên Vnedu - GVBM 10, 11
  - Xét kết quả lớp 10, 11 - GVC 10, 11
  - Vào điểm học bạ khối 10,11 - GVBM 10, 11
21 - Dự lễ tổng kết năm học (7h30) - Cả tổ
  - Họp tổ: Xét thi đua năm học - Cả tổ
22 - Họp CMHS lần 3 - GVCN
22 - Họp tổ chuyên môn: Đánh giá tổ và viên chức cuối năm, xếp loại thi đua, đánh giá chuẩn GV (14h) - Cả tổ
4
(24/5 – 29/5)
27 - Họp Hội đồng thi đua (14h) - Đ/C Dũng, Xuân
  - Ôn tập thi tốt nghiệp - GVBM 12
                                                         Chơn Thành, ngày 05 tháng 5 năm 2021
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
                                                                                Phạm Xuân Dũng

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin