Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 9-2017

Kê hoạch Tổ Toán-Tin tháng 9-2017
Kế hoạch tháng 92017
    SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC           
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                         
                                                           
                                                   KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN
                                                              Tháng 9/ 2017
 

Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
Điều chỉnh
1 02/9 Nghỉ Lễ Quốc Khánh - Cả tổ  
 
04/9 - GVCN hướng dẫn học sinh chuẩn bị khai giảng. - GVCN  
05/9 - Dự Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 - Cả tổ  
06/9 - Họp tổ chuyên môn: Thống nhất PPCT, bầu tổ trưởng, tổ phó; đăng kí thi đua, thao giảng; triển khai nhiệm vụ năm học. - Cả tổ  
04-09/9 - GVCN triển khai đại hội các chi đoàn học sinh. - GVCN  
 
04-09/9 - Ôn thi HSG 12 - Đ/C Tiến, Hương, Hùng, Xuân  
09/9 - Họp CMHS lần 1 - GVCN  
09/9 - Đại hội Chi đoàn giáo viên - Đoàn viên GV  
09/9 - Hạn cuối nộp đề đề nghị HSG. - TTCM  
2 11-16/9 - Báo cáo công tác chủ nhiệm đầu năm - GVCN  
11-16/9 - Rà soát hồ sơ học bạ học sinh, - Theo phân công  
11-16/9 - Nộp kế hoạch tổ chuyên môn - TTCM  
11-16/9 - Ôn thi HSG 12 - Đ/C Tiến, Hương, Hùng, Xuân  
 
3 20/9 - Nộp hồ sơ đăng ký thi đua của tổ chuyên môn - TTCM  
  - Kiểm tra hồ sơ cá nhân - TTCM  
  - Dự Đại hội Đoàn trường - Đoàn viên GV  
18-23/9 - Dự giờ thầy Xuân - Theo  phân công  
18-23/9 - Ôn thi HSG 12 - Đ/C Tiến, Hương, Dũng, Xuân  
4 25/9 - Kiểm tra hồ sơ cá nhân, sổ đầu bài. - Đ/C Dũng  
27/9 - Họp tổ tháng 9: Đánh giá công tác tháng 9, triển khai kế hoạch tháng 10. - Cả tổ  
29/9 - Vào điểm tháng 9. - Cả tổ  
30/9  - Kiểm tra lịch báo giảng, vào điểm tháng 9 - Đ/C Xuân  
25-30/9  - Coi thi nghề PT - Theo QĐ  
25-30/9 - Dự giờ cô Hương - Theo  phân công  
25-30/9 - Ôn thi HSG 12 - Đ/C Tiến, Dũng  
                                                             Chơn Thành, ngày 04 tháng 9  năm 2017
                                                                                          Tổ trưởng
 
 
                                                                                                            Phạm Xuân Dũng

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng

Nguồn tin: Tổ Toán-Tin