Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng Đại học bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng Đại học bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng
Theo quy chế tuyển sinh 2017 của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đại học 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng Đại học 2017

Diễn ra từ ngày 15 – 23/7, điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu xét tuyển giúp thí sinh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi. Để cho việc điều chỉnh nguyện vọng của mình thuận lợi đúng theo ngành học, trường học mình mong muốn, bắt buộc các bạn phải điền thông tin chính xác một cách tuyệt đối, theo đó:

Để điều chỉnh nguyện vọng đại học, các bạn phải khai đầy đủ thông tin trên 2 phiếu (Phiếu số 1 nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 các bạn tự giữ). Phần quan trọng nhất là thông tin cá nhân thì các bạn cần ghi thật chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng đã đăng ký trước đó.

Mục Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên, nếu thí sinh có sửa Khu vực ưu tiên tuyển sinh hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục Đối tượng ưu tiên tuyển sinh điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng.

 

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học

 


Thứ tự các bước điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Đầu tiên, các bạn phải ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển muốn điều chỉnh vào bảng mới. Sau đó các bạn tiến hành so sánh bản mới với bản cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi một cách chính xác nhất nội dung cần điều chỉnh vào cột Nội dung thay đổi trong phiếu điều chỉnh nguyện vọng Đại học 2017 theo quy định như sau:

Nếu không thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột Nội dung thay đổi cùng hàng.

Nếu chỉ thay đổi thứ tự  nguyện vọng ưu tiên mà vẫn giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí  thì thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột Nội dung thay cùng hàng. Với những thay đổi khác thì thí sinh ghi TĐ tại cột Nội dung thay đổi cùng hàng.


Ví dụ cụ thể điều chỉnh nguyện vọng Đại học 2017 bằng phiếu


Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)

Thứ tự NV ưu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/nhóm ngành Tên ngành/nhóm ngành    Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 QSB 52132654 Công nghệ thông tin A00
2 QHI 52132654 Công nghệ thông tin A00
3 DKC 52132654 Công nghệ thông tin A00
4 BVH 52132654 Công nghệ thông tin A00
....        


Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)

Thứ tự NV ưu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/nhóm ngành Tên ngành/nhóm ngành          Mã tổ hợp môn xét tuyển Nội dung thay đổi
1 QSB 52654783 Cơ khí A01
2 DKC 52132654 Công nghệ thông tin A00 3
3 QHI 52132654 Công nghệ thông tin A00 2
4 BVH 52132654 Công nghệ thông tin A00 0
.....          


Trong ví dụ trên các bạn có thể thấy nội dung điều chỉnh nguyện vọng Đại học bằng phiếu điều chỉnh thay đổi như sau:
- Nguyện vọng 1 của bản mới thay đổi tổ hợp môn xét tuyển so với bản cũ: Điền TĐ vào cột Nội dung thay đổi
- Nguyện vọng 2 của bản mới trùng với nguyện vọng 3 bản cũ: Điền số 3 vào cột Nội dung thay đổi, hàng 2;
- Nguyện vọng 4 của bản mới không thay đổi so với bản cũ: Điền số 0 vào cột Nội dung thay đổi, hàng 4.

Nội dung thay đổi cụ thể:
- Đối với trường Đại học Bách khoa TPHCM (QSB): thứ tự nguyện vọng giữ nguyên nhưng đã thay đổi ngành từ Công nghệ thông tin (tổ hợp môn A00) sang ngành Cơ khí với tổ hợp môn A01.
- Đối với trường Đại học Công nghệ TPHCM – HUTECH (DKC), ngành học và tổ hợp môn xét tuyển vẫn giữ nguyên nhưng đã thay đổi từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 2.

Trên đây là hướng dẫn cụ thể hình thức điều chỉnh nguyện vọng đại học 2017 bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước tiến hành thay đổi bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để các bạn chọn ngành học cho mình. Chúc các bạn sẽ chọn được ngành học mình thực sự yêu thích sau đợt điều chỉnh nguyện vọng Đại học này.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: www.hutech.edu.v