Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
SỞ GD – ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 66/ KH – THPTCVA                       
                                                                      Chơn Thành, ngày 21 tháng 4 năm  2021
 
                                                                               KẾ HOẠCH
                                              V/v Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022
I/ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Kế hoạch 221/KH - SGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của sở GD – ĐT tỉnh Bình Phước về kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trên địa bàn tỉnh năm học 2021 – 2022, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 01/02/2021;
- Công văn số 820/SGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Sở GD-ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022;
- Quyết định  số 758/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2020 của UBND Huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn huyện Chơn Thành năm học 2021-2022;
- Căn cứ tình hình nhà trường và quy mô tuyển sinh của trường năm học 2021 – 2022;
- Quyết định số 1152/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022;
Trường THPT Chu Văn An tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022, kế hoạch cụ thể như sau:
I/HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Nhà trường tuyển 360 em học sinh vào học lớp 10.
- Nhà trường thực hiện hình thức thi tuyển đối với những học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại trường và xét điểm đối với học sinh đăng ký nguyện vọng 2.
- Tổ chức thi 3 môn Văn, Toán và Tiếng Anh
II/ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Tất cả học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn huyện. Những học sinh ngoài huyện thì phải có hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại địa bàn trong huyện Chơn Thành.
- Nhà trường nhận thêm học sinh có hộ khẩu ở các xã phía bắc của tỉnh Bình Dương.
III/THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ DỰ THI.
- Từ ngày 26/4/2021 đến 29/4/2021: Nhận hồ sơ dự thi, lệ phí dự thi của thí sinh trong địa bàn huyện do các trường THCS nộp, nhận hồ sơ dự thi và lệ phí dự thi của thí sinh tự do.
- 14 giờ ngày 01/6/2021: Học sinh tập trung tại trường nghe phổ biến quy chế thi, nhận thẻ dự thi.
- Ngày 02/6/2021 và 03/6/2021: Tổ chức Thi tuyển.
IV/CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG KHI HỌC SINH VÀO HỌC TẠI TRƯỜNG:
- Tạo môi trường học tập tốt, phù hợp mong muốn và lực học của học sinh.
- Học sinh được quản lý chặt chẽ về nội quy, nề nếp, tác phong, bảo đảm an toàn khi đến trường.
- Học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào để rèn luyện kỹ năng sống.
- Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, VHVN, TDTT, học sinh gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo… được tặng học bồng.
Phụ huynh và học sinh có thắc mắc, vui lòng liên hệ theo các số điện thoại: Thầy Phan Minh Chánh – Hiệu trưởng: 0908742177, thầy Nguyễn Văn Quang – Phó hiệu trưởng: 0943629731, thầy Nguyễn Thanh Hải – Phó hiệu trưởng: 0909269789.
Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
  • Sở GD – ĐT, UBND huyện (b/c)
  • Các trường THCS trong huyện
  • Dán bảng tin
  • Đăng tải website trường
  • Lưu VP                                                                                 Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH