Kết quả KIểm tra lại năm học 2020-2021

Kết quả KIểm tra lại năm học 2020-2021
Vào ngày 25/8/2021 nhà trường đã tổ chức cho 31 HS, đăng ký kiểm tra lại năm học 2020-2021 ở các bộ môn Văn, Toán. Anh, Hóa, GDCD. Có 29 HS tham gia kiểm tra. Do cơ sở trường được trưng dụng làm trung tâm cách ly tập trung, nên nhà trường đã mượn hội trường UBND thị trấn để tổ chứckiem63 tra. Đối với các học sinh ở Bình Dương, nhà trường cử GV đến chốt giao đề kiểm tra, giấy kiểm tra, bố trí tổ chức kiểm tra an toàn, nghiêm túc. Kết quả sau kiểm tra lại có 14 HS được lên lớp.
Kết quả chi tiết. Dối với các HS được lên lớp, nhà trường sẽ xếp vào lớp mới. Đối với các học sinh  ở lại lớp, nếu tiếp tục học ở trường thì làm đơn xin học lại (theo mẫu) nộp cho trường để trường xếp lớp > Thời gian nộp đ7n từ ngày 28/8/2021 đến 03/9/2021
STT Họ và tên Lớp ĐTBCN Điểm kiểm tra lại ĐTBCN Xếp loại HL Kết quả  Ghi chú
Trước thi lại Toán Văn Hóa GDCD Anh Sau thi lại sau thi lại
1 Phạm Thị Thu Ngân 10B 5,4   6,5       5,7 TB Được Lên Lớp  
2 Phan Hoa Xuân Yên 10B 5,8   4,5       6,0 TB Được Lên Lớp  
3 Nguyễn Thế Hoàng 10C 5,8 3,5         5,8 TB Được Lên Lớp  
4 Dương Tôn Quảng 10C 5,7   5,0       5,7 TB Được Lên Lớp  
5 Nguyễn Huy Tiến 10C 5,0     4,5     5,1 TB Được Lên Lớp  
6 Nguyễn Thanh An 10D 5,3 2,3       3,5 5,1 YẾU Ở Lại Toán 2,3; Văn 3.5(HB); Anh 3.5
7 Phạm Thị Ánh Hồng 10D 4,8           4,8 YẾU Ở Lại Bỏ kiểm tra lại
8 Nguyễn Văn Anh 10E 5,7   4,5     3,5 5,7 YẾU Ở Lại Toán 4.(HB)3; Văn 4.5; Anh 3.5 
9 Trịnh Lê Kha 10E 5,8   5,0       5,9 TB Được Lên Lớp  
10 Trịnh Đình Mạnh Linh 10E 5,0   5,0       5,0 TB Được Lên Lớp  
11 Nguyễn Phạm Hòang Nghĩa 10E 5,2   5,0       5,2 TB Được Lên Lớp  
12 La Thị Kiều Nhi 10F 5,4 1,5         5,3 KÉM Ở Lại Toán 1.5
13 Trần Thị Kim Ngọc Dung 10G 5,5   4,0       5,5 YẾU Ở Lại Toán 4.0; Văn 4.0 Anh 4.0
14 Hồ Tiến Huy 10G 4,7           4,7 YẾU Ở Lại Bỏ kiểm tra lại
15 Tạ Tuấn Hưng 10G 5,1 2,8 5,0       5,1 YẾU Ở Lại Toán 2.8
16 Phan Thanh Phong 10G 5,0 3,5       3,5 5,1 YẾU Ở Lại Toán 3.5; Văn 4,1(HB); Anh 3.5
17 Lê Văn Vũ 10H 5,4         6,5 5,7 TB Được Lên Lớp  
18 Trần Hoài Phong 10H 5,3   2,0     3,5 5,1 YẾU Ở Lại Văn 2.0
19 Nguyễn Quốc Huy 10I 5,1   5,0       5,2 TB Được Lên Lớp  
20 Vũ Văn Tuấn 10I 5,5   7,0       5,9 TB Được Lên Lớp  
21 Nguyễn Quốc Dũng 10K 5,0 2,0 5,0       4,9 YẾU Ở Lại Toán 2.0
22 Nguyễn Thị Cẩm Hà 10K 5,5 1,8         5,4 KÉM Ở Lại Toán 1.8
23 Lê Nguyễn Thanh Hưng 10K 5,0 3,5       3,5 5,1 TB Được Lên Lớp  
24 Lê Hồng Anh Thi 10K 5,4 2,8         5,4 YẾU Ở Lại Toán 2.8
25 Phạm Thị Thanh Thúy 10K 6,0 1,0         5,8 KÉM Ở Lại Toán 1.0
26 Lê Thị Thu Hằng 11D 5,3   4,0       5,3 YẾU Ở Lại Toán 4.3(HB); Văn 4.0; Anh 4.6(HB)
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11D 6,0   5,0       6,0 TB Được Lên Lớp  
28 Trần Ngọc Tú 11E 5,3         3,5 5,4 TB Được Lên Lớp  
29 Trần Tiến Phát 11G 5,2       8,3   5,7 TB Được Lên Lớp  
30 Hoàng Thị Lan Anh 11H 4,9 2,8         4,9 YẾU Ở Lại Toán 2.8
31 Phan Gia Hào 11H 4,9 4,8         5,0 TB Được Lên Lớp  

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH