Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học  2021-2022
Theo Quyết định số 2554/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc phê duyệt các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 Trường THPT Chu Văn An, 362 học sinh được trúng tuyển vào lớp 10 tại trường trong đó có 1 HS tuyển thẳng ; 312 HS nguyện vọng 1 với điểm chuẩn 14,5 điểm và 49 HS nguyện vọng 2 với điểm chuẩn 16 điểm. Thủ khoa là em Hồ Quốc Long học sinh trường TH&THCS Minh Long với điểm xét tuyển là 45,75 điểm.

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH