Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 4-2021

Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 4-2021
Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 4-2021
   SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                        KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                    Tháng 4/2021
 
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(01->10/4)
- Vào biên chế lớp ở sổ PC. Cập nhật HS bỏ học HKII
- Lấy sĩ số đầu tháng 4; Thống kê số lượng sách HS tặng, xử lí tài liệu nhập sổ.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Vệ sinh phòng; Cấp thuốc và vào sổ thuốc.
- Vệ sinh, sắp xếp phòng thiết bị; Cho đăng kí và vào sổ thiết bị.
- Làm lương tháng 4; Đối chiếu quý 1; Quyết toán thuế..
- Chuẩn bị CSVC để  Thi thử TN THPT lần I
- Công việc khác.
- PCGD
- Thư viện-GV
- Y tế
 
- Thiết bị
- Kế toán
 
-Theo PC
 
Tuần 2
(12->17/4)
- Vào biên chế lớp ở sổ PC; Cập nhật HS bỏ học HKII
- Rà soát học bạ HS khối 10, 11 và 12.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Tuyên truyền phòng chông Covid 19; Cấp thuốc vào sổ thuốc.
- Cho mượn và đăng kí mượn TB dạy học; Vào số thiết bị;
- Đối chiếu bảo hiểm
- Các công việc khác
- PCGD
- Thư viện-GV
- Y tế
- Thiết bị
- Kế toán
 
 
Tuần 3
(19->24/4)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ Phổ cập; Tiến hành điều tra bổ sung.
- Trưng bày sách theo chủ điểm ngày 30/4 và 01/5 tại Thư viện.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Lên kế hoạch mua bổ sung thuốc.
 - Cho mượn và đăng kí mượn TB dạy học; Vệ sinh phòng TB; Vào sổ thiết bị.
- Đối chiếu thu nộp
- Các công việc khác
- Cả tổ
- PCGD
- Thư viện-GV
- Y tế
- Thiết bị
- Kế toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
(26->30/4)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Biên mục thư mục sách về chủ đề Văn học dân gian Việt Nam.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Hướng dẫn HS biết cách vệ sinh cá nhân; Cấp thuốc và vào sổ thuốc.
- Cho mượn và đăng kí mượn TB dạy học; Vệ sinh, vào sổ TB.
Hoàn thành các loại sổ TB tháng 5.
- Lập danh sách thu nộp tiền
- Các bộ phận Thiết bị, Thư viện báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 về BGH.
- Họp tổ
- Các công việc khác
- Cả tổ
- Thư viện-GV
- Y tế
- Thiết bị
 
- Kế toán
 
 
- Cả tổ
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực của bảo vệ.
                                                                              Chơn Thành, ngày  02 tháng 4 năm 2021
                                                                                                        Tổ trưởng
 
                                                                                                 
 
 
                                                                                                         Hồ Sỹ Thọ

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng