Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 11-2018

Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 11-2018
Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 11-2018
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                             KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                       Tháng 11/2018
 

 
                                   
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(01 -> 10/11)
- Dạy và học 2 buổi theo TKB
- Điều tra phổ cập bổ sung;Vào sổ theo dõi trình độ văn hóa; Lập danh sách và biểu mẫu thống kê;
- Lấy sỹ số T11; Vào sổ ĐB; Ghi kết TN các năm vào sổ ĐB; Theo dõi cập nhật văn bản đi, đến.
- Chuẩn bị hồ sơ báo chí ngày 06/11 Sở GD&ĐT kiểm tra; Đăng ký mua sách mới;
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Sắp xếp hồ sơ khám sức khỏe định kỳ; Phối hợp Đoàn trường tổ chức cho HS dọn vệ sinh, phát quang khuôn viên trường học; Cấp thuốc và vào sổ thuốc;
- Trực, Cho mượn và đăng kí mượn thiết bị; Sắp xếp thiết bị; Vào sổ thiết bị.
- Làm lương tháng 11; Điều chỉnh tự toán PVHT
- Kiểm tra hệ thống điện nước.
- Làm việc bình thường. Công việc khác.
 
- PCGD
 
 
- Văn thư
- Thư viện
 
- Y tế
 
 
 
- Thiết bị
 
- Kế toán
- Điện nước
- Cả tổ
 
Tuần 2
(12->17/11)
- Dạy và học theo TKB
-Điều tra phổ cập bổ sung. Lập danh sách và biểu mẫu thống kê;
- Theo dõi cập nhật văn bản đến; Ghi kết TN các năm vào sổ ĐB; Gửi thư mời dự lễ 20/11
- Họp tổ cộng tác viên Thư viện HS; Nhập dữ liệu vào phần mềm VEMIS.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá; Cấp thuốc, vào sổ thuốc.
- Trực, cho mượn và đăng kí mượn thiết bị; Vệ sinh TB, Sắp xếp dụng cụ thiết bị và hóa chất; Vào sổ TB.
- Đối chiếu BHXH; Thanh toán hồ sơ chế độ; Hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình nhà vệ sinh.
- Kiểm tra hệ thống điện nước.
- Làm việc bình thường. Các công việc khác
 
- PCGD
 
- Văn thư
 
- Thư viện
 
- Y tế
 
- Thiết bị
 
- Kế toán
 
- Điện nước
 
Tuần 3
(19->24/11)
- Dạy theo TKB.
- Lập danh sách và biểu mẫu thống kê;
- Theo dõi cập nhật văn bản đến; Nhắc TTCM thu bài kiểm tra khối 12 nộp lưu; Hoàn thành hồ sơ để thanh tra
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Cấp thuốc, vào sổ thuốc; Huớng dẫn HS vệ sinh lớp học.
- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày Nhà giáo VN; Nhập dữ liệu VEMIS;
- Trực, cho mượn và đăng kí mượn thiết bị; Sắp xếp, vệ sinh TB; Vào sổ thiết bị.
- Soạn chứng tử, kiểm tra đối chiếu qũy.
- Họp mặt kỉ niệm 36 năm ngày NGVN.
 - Kiểm tra hệ thống điện nước
- Làm việc bình thường. Các công việc khác
 
- PCGD
- Văn thư
- Y tế
 
 
 
- Thư viện
 
- Thiết bị
- Kế toán
 
- Cả tổ
- Điện nước
 
 
 
Tuần 4
(26->30/11)
- Dạy và học theo TKB
- Lập danh sách và biểu mẫu thống kê; Tự kiểm tra ở cấp thị trấn (Ban chỉ đạo);  Điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ.
- Theo dõi, cập nhật VB đến; Sắp xếp hồ sơ lưu trữ.
- Hoàn thiện tất cả các loại hồ sơ để Nhà trường kiểm tra
- Trực sơ cứu cho HS; Cấp thuốc, vào sổ thuốc; Kiểm tra thời hạn thuốc, mua bổ sung tủ thuốc.
- Trực, cho mượn và đăng kí mượn thiết bị; Sắp xếp thiết bị; Vào sổ thiết bị; Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị tháng 11 về nhà trường.
- Soạn chứng từ chuẩn bị thanh tra.
- Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện nước.
- Hoàn thiện hồ sơ tổ chuẩn bị thanh tra
- Làm việc bình thường.Các công việc khác         
 
- PCGD
 
- Văn thư
 
- Thư viện
- Y tế
 
- Thiết bị
 
 
- Kế toán
- Điện nước
- Tổ trưởng
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực đã phân công.
                                                                              Chơn Thành, ngày  01  tháng  11  năm 2018
                                                                                                        Tổ trưởng
                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                         Hồ Sỹ Thọ


Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng