Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 12-2019

Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 12-2019
Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 12-2019
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                             KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                       Tháng 12/ 2019
 
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(02->07/12)
- Dạy và học theo TKB
- Kiểm tra công tác PCGD các huyện thị (29/11 đến 05/12/2019)
- Bàn giao công tác văn thư
- Lấy sĩ số đầu tháng 12; Cập nhật văn bản điện tử; Chốt sĩ số HS kiểm tra HKI.
- Biên mục và giới thiệu sách mới
- Làm lương và các khoản phụ cấp;
- Công việc khác.
 
- PCGD
 
- Bộ phận LQ
- Văn thư
 
 
- Thư viện
- Kế toán
 
Tuần 2
(09->14/12)
- Dạy và học theo TKB
- Cập nhật văn bản điện tử; Niêm yết danh sách HS kiểm tra HKI.
- Biên mục, giới thiệu sách kĩ năng sống
- Công tác kế toán tháng 12
- Các công việc khác
 
- PCGD
- Văn thư
- Thư viện
 
- Kế toán
 
 
Tuần 3
(16->21/12)
- Kiểm tra HKI theo lịch của trường và Sở.
- Cập nhật văn bản điện tử; Thu bài kiểm tra khối 12; Phân loại hồ sơ lưu trữ.; chuẩn bị công tác sơ kết HKI.
- Giới thiệu, trưng bày sách chủ đề ngày thành lập QĐND VN
- Công tác kế toán tháng 12
- Các công việc khác
- Cá nhân được phân công
- Văn thư
- Thư viện
- Kế toán
 
Tuần 4
23->30/12
- Hoàn thành các báo cáo phổ cập cuối năm
- Cập nhật văn bản điện tử; Thống kê dữ liệu báo cáo định kì sơ kết HKI về sở;
- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách; giới thiệu sách;  Báo cáo hoạt động của Thư viên tháng 12; báo cáo kết quả hoạt động của Thư viện HKI.
Công tác kế toán tháng 12
- Các bộ phận phụ trách phòng chức năng kiểm tra cơ sở vật chất cuối năm
- Các công việc khác
- PCGD
- Văn thư
 
- Thư viện
 
 
- Kế toán
 
 
 
 
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực của bảo vệ.
                                                                              Chơn Thành, ngày  01  tháng  12  năm 2019
                                                                                                        Tổ trưởng
 
 
 
 
 
                                                                                                        Hồ Sỹ Thọ

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng