Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 12-2020

Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 12-2020
Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 12-2020
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                             KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                       Tháng 12/ 2020
 
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(01->05/12)
- Dạy và học theo TKB
- Hoàn thành hồ sơ PCGD
- Cho mượn và đăng ký mượn thiết bị dạy học. Vệ sinh phòng thiết bị . Sắp xếp lại trang thiết bị vào kệ . Vào sổ thiết bị.
- Lấy sĩ số đầu tháng 12; Cập nhật văn bản điện tử; Chốt sĩ số HS kiểm tra HKI. Rà soát HS bỏ học
- Làm lương, đối chiếu kho bạc. Cập nhật văn bản điện tử
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS. Tuyên truyền về công tác phòng dịch Covid 19 có nguy cơ lây lan
- Công việc khác.
 
- PCGD
- Thiết bị
 
 
- Thư viện, G/Vụ
- Kế toán-VT
- Y tế
 
Tuần 2
(07->12/12)
- Dạy và học theo TKB
- Hoàn thành hồ sơ PCGD
- Cho mượn và đăng ký mượn thiết bị dạy học. Vào sổ thiết bị.
-  Biên soạn thư mục sách Biển đảo
- Đối chiếu BHXH. Cập nhật văn bản điện tử
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS, Cấp thuốc vào sổ
- Các công việc khác
 
- PCGD
- Thiết bị
- Thư viện, G/Vụ
- Kế toán-VT
- Y tế
 
Tuần 3
(14->19/12)
 
- Dạy và học theo TKB
- Hoàn thành hồ sơ PCGD
-Cho mượn và đăng ký mượn thiết bị dạy học. Vào sổ thiết bị.
- Cập nhật văn bản điện tử; Thu bài kiểm tra khối 12
- Giới thiệu, trưng bày sách chủ đề ngày thành lập QĐND VN
- In chứng từ phục hồi. Cập nhật văn bản điện tử
-  Trực sơ cứu ban đầu cho HS. Tuyên truyền về vệ sinh môi trường.
- Các công việc khác
 
- PCGD
- Thiết bị
- Thư viện, G/Vụ
 
- Kế toán-VT
- Y tế
 
Tuần 4
21->31/12
- Dạy và học theo TKB
- Hoàn thành các báo cáo phổ cập cuối năm
- Chuẩn bị máy catset để thi HKI
- Giới thiệu, trưng bày sách chủ đề ngày thành lập QĐND VN; Báo cáo hoạt động của Thư viên tháng 12; báo cáo kết quả hoạt động của Thư viện HKI. Niêm yết danh sách thi HKI
-  Đối chiếu tiền mặt, xuất hóa đơn thu học phí, Chốt sổ kế toán năm 2020. Cập nhật văn bản điện tử
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS. Báo cáo công tác y tế HKI
- Các bộ phận Kế toán, y tế, thiết bị, Thư viện tiến hành kiểm kê tài sản năm 2020
- Các công việc khác
 
- PCGD
- Thiết bị
 
- Thư viện, G/Vụ
 
- Kế toán-VT
 
- Y tế
 
 
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực của bảo vệ.
                                                                              Chơn Thành, ngày  01  tháng  12  năm 2020
                                                                                                        Tổ trưởng
 
                                                                                                        Hồ Sỹ Thọ

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng