Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 3-2021

Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 3-2021
Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 3-2021
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                      KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                    Tháng 3/2021
 
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(01->06/3)
- Dạy theo TKB; Tham gia họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ PC. Cập nhật HS bỏ học HKI
- Cập nhật Văn bản điện tử; Nhắc GVCN khối 12 thu bằng TN THCS và các giấy tờ liên quan để chuẩn bị làm hồ sơ thi TN; Lấy sĩ số đầu tháng 3; Giới thiệu sách chủ đề ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3 tại bảng dán Thư viện.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Phối hợp truyên truyền phòng dịch Covid -19.
- Sắp xếp phòng thiết bị; Cho đăng kí và vào sổ thiết bị.
- Làm lương tháng 3; Đối chiếu kho Bạc.
 - Công việc khác.
- Cả tổ
 
- PCGD
- Văn thư
- Thư viện-Giáo vụ
 
 
- Y tế
 
- Thiết bị
- Kế toán
 
 
Tuần 2
(08->13/3)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ PC; Cập nhật HS bỏ học HKI
- Cập nhật Văn bản điện tử ; Thông báo, phát bằng TNTHPT; Hoàn thiện các thư mục sách về chủ đề ngày 26/3;
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Phối hợp truyên truyền phòng dịch Covid -19.
- Cho mượn và đăng kí mượn TB dạy học; Vào số thiết bị;
- Hoàn thành báo cáo tài chính
- Các công việc khác
- Cả tổ
- PCGD
- Thư viện-Giáo vụ
- Y tế
 
- Thiết bị
- Kế toán
-
 
Tuần 3
(15->20/3)
 
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ Phổ cập; Tiến hành điều tra bổ sung.
- Kiểm tra hồ sơ học bạ khối 10, 12.Họp tổ cộng tác viên Thư viện.
-  Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Phối hợp truyên truyền phòng dịch Covid -19.
 - Cho mượn và đăng kí mượn TB dạy học; Vệ sinh phòng TB; Vào sổ thiết bị.
- Hoàn thành báo cáo tài chính
- Các công việc khác
- Cả tổ
- PCGD
- Thư viện-Giáo vụ
 
- Y tế
- Thiết bị
 
- Kế toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
(22->31/3)
- Cá nhân tham gia công tác Thi thử TNTHPT
- Cập nhật Văn bản điện tử; Công tác tuyển sinh; kiểm tra, hoàn thành hồ sơ học bạ khối 12; Chuẩn bị ngày Hội trưng bày sách, Hội thi tìm hiểu sách.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Phối hợp truyên truyền phòng dịch Covid -19.
- Cho mượn và đăng kí mượn TB dạy học; Vệ sinh, vào sổ TB.
Hoàn thành các loại sổ TB tháng 3.
- Hoàn thành báo cáo tài chính
- Các bộ phận Thiết bị, Thư viện báo cáo kết quả hoạt động tháng 3 về BGH.
- Họp tổ
- Các công việc khác
- Cá nhân liên quan
- PCGD
- Thư viện-Giáo vụ
 
- Y tế
 
- Thiết bị
- Kế toán
 
- Cả tổ
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực của bảo vệ.
                                                                              Chơn Thành, ngày  04 tháng 3 năm 2021
                                                                                                        Tổ trưởng
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                         Hồ Sỹ Thọ
 

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng