Kê hoạch Tổ Văn phòng tháng 5-2021

Kê hoạch Tổ Văn phòng tháng 5-2021
Kê hoạch Tổ Văn phòng tháng 5-2021
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                               KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                        Tháng 5/2021
 
   
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(03->08/5)
- Vào biên chế lớp ở sổ PC. Cập nhật HS bỏ học HKII, HS chuyển đến, chuyển đi HKII.
- Thu hồi SGK học sinh mượn; Hoàn thiện việc thu hồ sơ TS 10 để phục vụ đoàn kiểm tra,; Niêm yết danh sách thi HK II khối 10 và 11.
- Vệ sinh, sắp xếp phòng Thiết bị
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Cấp thuốc vào sổ thuốc.
-  Làm lương và các khoản tháng 5.
- Công việc khác.
- PCGD
 
- Thư viện, GV
 
 
-Thiết bị
- Y tế
- Kế toán.
 
 
Tuần 2
(10->15/5)
- Công tác kiểm tra HKII
- Thu hồi toàn bộ sách giáo khoa và sách tham khảo của HS mượn. Phát động phong trào tặng sách cho Thư viện.
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Cấp thuốc vào sổ thuốc;
- Sắp xếp, kiểm kê lại thiết bị trước khi nghỉ hè.
- Công tác kế toán tháng 5
- Các công việc khác
Theo phân công
- Thư viện, GV
 
- Y tế
- Thiết bị
- Kế toán
 
 
Tuần 3
(17->22/5)
- Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ Phổ cập; Tiến hành điều tra bổ sung.
- Gửi thư mời họp CMHS lần 3
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Cấp thuốc vào sổ thuốc;
- Các bộ phận Thư viện, Thiết bị hoàn thành hồ sơ báo cáo tháng, HKII và năm học về BGH. Vệ sinh, niêm phong phòng thiết bị trước khi nghỉ hè.
- Đối chiếu BHXH; Quyết toán thuế.
- Tổng kết năm học
- Họp tổ: đánh giá tổ, đánh giá viên chức và xét thi đua năm học.
- Các công việc khác
- Cả tổ
- PCGD
- Thư viện, GV
 
- Y tế
- Thiết bị
 
- Kế toán
-Cả tổ
 
 
Tuần 4
(24->29/5)
- Hoàn tất hồ sơ, CSVC phục vụ thi TS vào lớp 10
- Trực sơ cứu ban đầu cho HS; Cấp thuốc vào sổ thuốc; kiểm kê thuốc và tài sản y tế.
- Công tác kế toán tháng 5
- Các công việc khác
- Theo phân công
- Y tế
- Kế toán
 
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực của bảo vệ.
                                                                              Chơn Thành, ngày  05  tháng 5 năm 2021
                                                                                                        Tổ trưởng
                                                                                                         Hồ Sỹ Thọ
 
 

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng