Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 6-2020

Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 6-2020
Kế hoạch Tổ Văn phòng tháng 6-2020
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                            KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                    Tháng 6/2020
 
TUẦN/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Tuần 1
(01->06/6)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ PC. Cập nhật HS bỏ học HKII, HS chuyển đến, chuyển đi.
- Cập nhật văn bản điện tử; Lấy sĩ số đầu tháng 6; Rà soát HS nghỉ học, bỏ học.
- Biên soạn, trưng bày sách kỹ năng sống
- Trực sơ cứu ban đầu cho học sinh; Tuyên truyền về bệnh tiêu chảy; Cấp thuốc và vào sổ thuốc.
- Trực cho mượn TB; Sắp xếp, vệ sinh phòng thiết bị; Phân loại các dụng cụ TB; Vào sổ thiết bị.
- Làm lương tháng 6;
- Công việc khác.
- Cả tổ
- PCGD
 
- Văn thư
 
- Thư viện
- Y tế
 
- Thiết bị
 
- Kế toán
 
 
Tuần 2
(08->13/6)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Vào biên chế lớp ở sổ PC; Cập nhật HS bỏ học HK. HS chuyển đến, chuyển đi.
- Cập nhật văn bản điện tử; Niêm yết danh sách HS 10, 11 kiểm tra HKII; Thu bằng TN THCS học sinh 12.
- Tổng hợp vào sổ lên kệ báo, tạp chí. Thanh lí báo tồn quá 3 năm.
- Trực sơ cứu ban đầu cho học sinh; Tuyên truyền về tác dụng của việc uống nước thường xuyên và đúng lượng nước; Cấp thuốc và vào sổ thuốc.
- Trực cho đăng kí, mượn TB; Sắp xếp, vệ sinh phòng thiết bị; Vào sổ thiết bị.
- Công tác kế toán tháng 6.
- Họp tổ
- Cả tổ
- PCGD
 
- Văn thư
 
 
- Thư viện
 
- Y tế
 
 
- Thiết bị
- Kế toán
- Cả tổ
 
Tuần 3
(15->20/6)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Hoàn thiện CSVC khối 12 kiểm tra HKII; Chuẩn bị cơ sở vật chất phòng học khối 10, 11 để chuển bị kiểm tra HKII.
- Cập nhật văn bản điện tử;  Thu hồ sơ; Niêm yết danh sách HS 10, 11 kiểm tra HKII; Thu bằng TN THCS học sinh 12.
- Thực hiện tự kiểm tra đánh giá công nhận Thư Viện trường học theo các chuẩn qui định.
- Trực sơ cứu ban đầu cho học sinh; Cấp thuốc và vào sổ thuốc.
- Trực cho đăng kí, mượn TB; Sắp xếp, vệ sinh phòng thiết bị; Vào sổ thiết bị; Hoàn thiện hồ sơ TB. Sắp xếp, vệ sinh phòng thiết bị; Kiểm tra đài cattset chuẩn bị cho HS khối 10 và 11 kiểm tra HKII
- Công tác kế toán tháng 6
 - Các công việc khác
- Cả tổ
- PCGD
 
 
- Văn thư
 
- Thư viện
 
- Y tế
- Thiết bị
 
 
- Kế toán
- Cả tổ
 
Tuần 4
(22->30/6)
- Dạy theo TKB. Làm việc theo lịch trực của tổ
- Làm công tác kiểm tra HKII cho khối 12; Chuẩn bị cơ sở vật chất phòng học khối 10, 11 để chuển bị kiểm tra HKII
- Cập nhật văn bản điện tử; Thu hồ sơ TS vào lớp 10
 - Tổng hợp sách tặng, vào sổ, dán nhãn
- Trực sơ cứu ban đầu cho học sinh; Tuyên truyền về đuối nước, dịch tả mùa hè; Cấp thuốc và vào sổ thuốc.
- Trực cho đăng kí, mượn TB;; Vào sổ thiết bị; Tổng hợp thiết bị GV mượn tháng 6.
- Công tác kế toán tháng 6
- Các bộ phận Thiết bị, Thư viện báo cáo tình hình hoạt động của  tháng 6 về BGH.
- Các công việc khác
- Cả tổ
- PCGD
 
- Văn thư
 
 
- Thư viện
- Y tế
- Kế toán
 
- Thiết bị
 
 
 
 
*Lưu ý: - Ngoài kế hoạch trên, tổ viên cần theo dõi các hoạt động của nhà trường và tham gia đầy đủ.
              - Bảo vệ làm việc theo lịch trực của bảo vệ.
                                                                              Chơn Thành, ngày  02  tháng 6 năm 2020
                                                                                                        Tổ trưởng
                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                        Hồ Sỹ Thọ

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Thọ

Nguồn tin: Tổ Văn phòng