Kế hoạch Tổ Vật Lý tháng 02-2020

Kế hoạch Tổ Vật Lý tháng 02-2020
Kế hoạch tổ Vật Lý tháng 02-2020
Trường THPT Chu Văn An
         TỔ VẬT LÝ        
           --------------                               KẾ HOẠCH
                                                       Tháng 02 /2020
                                                      ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(2/2-8/2)
02/02-08/02 -Thực hiện chương trình tuần 23
-Nghỉ buổi chiều theo KH trường
-Kí GA tháng 2, đăng kí thao giảng tháng 2
Cả tổ
05/02 -Họp Hội đồng (14h) Cả tổ
8/2 -Bồi dưỡng HSG GV
     
II
(10/02-15/02)
10/02-15/02 -Thực hiện chương trình tuần 24 TKB mới
-Bồi dưỡng HSG
Cả tổ
GV
12/2 SH tổ chuyên môn Cả tổ
15/2 Nộp ma trận 45p lý mail tổ
+Lý 10: T Phú
+Lý 11: T Toàn 
+Lý 12: T Hiếu
GV
 
III
(17/02-22/02)
 
17/02-22/02 -Thực hiện chương trình tuần 25
-Bồi dưỡng HSG
Cả tổ
GV
19/02
22/02
Chiều: Học bù TKB sáng 20/02 (T1,2,3)
Chiều: Học bù TKB sáng 20/02 (T4,5)
GVBM
20/02 -Dự đại hội Chi bộ 4 ĐV
     
IV
(24/02-29/02)
24/02-29/02 -Thực hiện chương trình tuần 26
-Bồi dưỡng HSG
-Thi GVG cấp trường (tiết 2-môn KHTN)
Cả tổ
GV
GV
26/2 SH tổ chuyên môn Cả tổ
29/02 -Hội thi tìm hiểu sách và trưng bày sản phẩm KHKT (14h) GVCN
                                                                              
                                                                    Chơn Thành, ngày 03 tháng 02   năm 2020
                                                                                                   TỔ TRƯỞNG
                                                                                                                         
                                                                                             Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Nguồn tin: Tổ Vật lý