Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 01-2020

Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 01-2020
Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 01-2020
Trường THPT Chu Văn An
     TỔ VẬT LÝ-KTCN
          --------------                               KẾ HOẠCH
                                                      Tháng 01 /2020
                                                     ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(30/12-04/01)
01/01 -Nghỉ Tết dương lịch Cả tổ
02/01 -Hoàn tất học bạ HKI (GV dạy thay CN T Thanh chịu trách nhiệm vô HB) GVBM+GVCN
03/01 Kí giáo án tháng 1
Hoàn tất lưu bài hk1
TT,TP
GVBM
04/01 -Họp Hội đồng (13h30)
-Họp chi bộ (15h30)
Cả tổ
ĐV
30/12-04/01 -Thực hiện chương trình HKII –Tuần 19 theo tkb mới GVBM
  07/01 -HS khối 12 dự chương trình hướng nghiệp (9h) GVCN
II
(06/01-11/01)
08/01
 
-Dạy bù khối 12 : 3 tiết (3,4,5) sáng thứ 3 07/01 (13h35) GVBM
 
08/01 Bồi dưỡng HSG C Hiếu, C Sim
 
III
(13/01-18/01)
15/01 -Sinh hoạt tổ chuyên môn (13h30)
-Họp GVBM 12 (15h 30)
TTCM
GVBM
18/01 -Tham gia Hội diễn Văn nghệ (19h30) GVCN
IV-V
(20/01-31/01)
21/01-31/01 Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 Cả tổ
                                                                              
                                                                    Chơn Thành, ngày 02  tháng 01   năm 2020
                                                                                                   TỔ TRƯỞNG
                                                                                           Nguyễn Thị Ngọc HiếuTác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu