Kê hoạch Tổ Vật lý tháng 02-2018

Kê hoạch Tổ Vật lý tháng 02-2018
Kê hoạch Tổ Vật lý tháng 02-2018
Trường THPT Chu Văn An
           Tổ Vật Lí                     
          --------------                                        
                                                   KẾ HOẠCH TỔ VẬT LÍ
                                                         Tháng 2/ 2018

Tuần
 
Ngày Nội dung Người
 thực hiện
Điều chỉnh
 
 
 
I-II
 (1/2-
10/2
-  Thực hiện PPCT tuần 24,25
-  Bồi dưỡng olympic
-  Cập nhật lịch nghỉ buổi chiều, dạy bù thứ 7 (10/2)
-  9/2 tham gia hội diện văn nghệ mừng xuân 2018
-  10/2 tổng vệ sinh trường lớp
-  Phân công ra ma trận 45 phút lý:
+Lý 10: Cô Sim
+Lý 11|: Cô Hiếu
+Lý 12: T thu
-Gửi XL thi đua tổ tháng 1/2018
 
Cả tổ
T Phú
CT
 
 
GVCN
GV
 
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III-IV
 
 
 
(12/2- 24/2) -  Nghỉ tết theo kế hoạch
- 23/2  Tập trung học sau tết
- Họp HĐ
-  Tham gia  Ngày hội đọc sách, sáng tạo KHKT
 
Cả tổ  
 
 
 
V
(26/2-3/3)
 
-Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 26 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi olympic
 
- Họp hội đồng SK
- 1/3 Kiểm tra HSSS lần 2 cả tổ
-GV dạy nghề nhận công tắc 3 chấu (6 lớp thiếu)
-Chuẩn bị đề cương ôn tập, KT 45p vật lý
 
 
Cả tổ
 
T. Phú,
 C hiếu
CT
 
GVBM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Chơn Thành, ngày 1  tháng 2 năm 2018
                                                                                                Tổ trưởng
                                                                                      Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

                                        

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Nguồn tin: Tổ Vật lý