Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 04-2021

Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 04-2021
Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 04-2021
Trường THPT Chu Văn An
Tổ CM: Vật lý      
         --------------                                        KẾ HOẠCH
                                                               Tháng 04 /2021
                                                             ----------  &  ----------
 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/4-10/4)
01/4-07/4 -Ôn thi thử TN
-Đăng kí thao giảng (còn 3GV)
GVBM 12
GVBM
  -Bổ sung đầy đủ các mục trong sổ đầu bài Cả tổ
07/4 -Sinh hoạt tổ CM: SHCĐ
-Bồi dưỡng HS Olympic
C Sim
GVBM
08/4-10/4 -Xem thi thử TN 12, chấm bài GVBM
05/4-10/4 -Vô điểm vnedu theo quy định
-Nộp đề+đáp án giữa kì lưu
-Nộp ma trận thi HK2 lý 10: C Vân;
                                     lý 11: C Sim;
Cả tổ
Cả tổ
GVBM
05/4-10/4 -Thực hiện chương trình tuần 29
-Phòng chống covid
-Bồi dưỡng HSG olympic
-Bổ sung giáo án đầy đủ
Cả tổ
Cả tổ
GVBM
Cả tổ
9/4 Nộp đề olympic lý 10: C Sim, lý 11: C Hiếu  
10/4 -Làm hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp theo lịch trường Thầy Phú
II
(12/4-17/6)
14/4 -Sinh hoạt tổ CM: SHCĐ
-Bồi dưỡng HS Olympic
T Phú
GVBM
17/4 -Hoàn thành nhập liệu hồ sơ học sinh thi TN,kiểm dò lần 1 Thầy Phú
 
III
(19/4-24/4)
 
19/4-24/4 Kiểm tra HKII môn Công nghệ Khối 12 GVBM
20/4 Nộp đề KT HKII môn Công nghệ 12 lưu
Nộp đề thi lý HK2 cho TTCM
GVBM
21/4 Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Cả tổ
24/4 Cập nhật, diều chỉnh nhập liệu hồ sơ học sinh thi TN,kiểm dò lần 2 Thầy Phú
IV
(26/6-01/5)
26/4-29/4 Coi kiểm tra HKII khối 12 GVBM
28/4 -Nộp đề kiểm tra lý Khối 10,11 TTCM
30/4-01/5 Nghỉ lễ Cả tổ
                                                                              
                                                                    Chơn Thành, ngày 1 tháng 4 năm 2021
                                                                                                   TỔ TRƯỞNG
 
                                                                                                 
 
                                                                                          Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Nguồn tin: Tổ Vật lý