Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 3-2021

Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 3-2021
Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 3-2021
Trường THPT Chu Văn An
Tổ CM: Vật lý     
--------------                                                  KẾ HOẠCH
                                                              Tháng 03 /2021
                                                               ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/3-06/3)
01/03 -Dạy học theo TKB mới sau nghỉ phòng dịch
-Đăng kí thao giảng (còn 5 GV)
GVBM
01/3-06/3 -Thực hiện chương trình tuần 24
-Kí giáo án tháng 3
GVBM
03/3 -Họp chuyên môn toàn trường(14h)
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Bồi dưỡng HSG Olympic
 
Cả tổ
Cả tổ
GVBM
6/3 -Nộp ma trận giữa kì lý 12 C Hiếu
06/3 - Tham gia sinh hoạt Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Cả tổ
II
(08/3-13/3)
12/3 -Sinh hoạt tổ chuyên môn(14h)
-Bồi dưỡng HSG Olympic
Cả tổ
GVBM
 
 
12/3 -Nộp ma trận giữa kì lý 10
-Nộp ma trận giữa kì lý 11
T Phú
T Hiếu
 
III
(15/3-20/3)
15/3-20/3 -Bồi dưỡng HSG Olympic GVBM
15/3-20/3 Kiểm tra hồ sơ tổ viên lần 2 (cả 5 GV) TT
18/3 Báo cáo HSG Olympic TT
  KT giữa kì lý 12 GVBM
18/3 -Nộp hồ sơ kê khai thu nhập lần đầu năm 2020 TT,TP
IV
(22/3-27/3)
22/03-27/03 -Thi GVG cấp trường (phần Thuyết trình giải pháp) C Hiếu
  -Bồi dưỡng HSG Olympic GVBM
28/3 -Hội thi tìm hiểu sách và trưng bày sản phẩm Sáng tạo KT  (14h)  
                                                                              
                                                                          Chơn Thành, ngày 05 tháng 3   năm 2021
                                                                                                   TỔ TRƯỞNG
                                                                                                                         
                                                                                             Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Nguồn tin: Tổ Vật lý