Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 5-2021

Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 5-2021
Kế hoạch Tổ Vật lý tháng 5-2021
Trường THPT Chu Văn An
TỔ CM: VẬT LÝ
       --------------                                              KẾ HOẠCH
                                                                   Tháng 05 /2021
                                                                ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/5-08/5)
01-5-03/5 -Nghỉ lễ Cả tổ
04/5-08/5 -Thực hiện chương trình tuần 33
-Ôn tập theo đề cương lý 10,11
-KT HK2 nghề 11
-Bồi dưỡng HSG
-Trả bài lý, công nghệ 12
-Vô điểm hoàn tất K12
GVBM
05/5 -Họp Hội đồng : nghe triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021(14h)
-Họp chi bộ (15h45)
-Triển khai hồ sơ thi tốt nghiệp THPT cho HS
Cả tổ
 
ĐV
Thầy Phú
 
6/5 -Vô học bạ K12 GVBM
08/5 -T Hiếu thao giảng môn Công nghệ 12
(T Toàn chưa đăng kí thao giảng)
 
GV,TT
II
(10/5-15/5)
10/5-13/5 -Coi kiểm tra HKII khối 10,11 theo phân công
-Ôn tập 12
GVBM
 
III
(17/5-22/5)
17/5 Chấm trả bài 10,11. Vô điểm vnedu GVBM
19/5 -HS dự thi olympic cấp tỉnh
-Nộp báo cáo tự đánh giá về trường
 
 
TTCM
21/5 Tổng kết năm học (7h30) Cả tổ
22/5 -Họp tổ CM : Đánh giá tổ và viên chức cuối năm, xếp loại thi đua, đánh giá chuẩn GV (14h)  
Cả tổ
IV
(24/5-29/5)
25/5 Hoàn tất hồ sơ đăng ký tuyển sinh ĐH-CĐ  
Thầy Phú
27/5 Họp Hội đồng thi đua (14h) TT,TP
                                                                    Chơn Thành, ngày 04 tháng 5  năm 2021
                                                                                     TỔ TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Ngọc Hiếu      Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Nguồn tin: Tổ Vật lý