Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Văn Nghiêm 0 0
Nguyễn Văn Quang 0 0
Nguyễn Thanh Hải 0 0
Phạm Xuân Dũng Toan 12F(2) 2 2
Trịnh Văn Xuân Toan 12A(2) 2 2
Lê Thị Ngọc Hương 0 0
Nguyễn Trọng Hùng Toan 12B(2), 12H(2), 12V(2) 6 6
Phan Đức Tiến 0 0
Nguyễn Thị Thành Toan 12G(2) 2 2
Đinh Như Mạnh Hùng 0 0
Phạm Thị Như Quỳnh 0 0
Võ Thị Lành 0 0
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nghề 11A(3), 11D(3) 6 6
Đặng Ngọc Phú Nghề 11H(3) 3 3
Lê Thị Sim Nghề 11B(3), 11C(3) 6 6
Đặng Phước Toàn 0 0
Tô Hiếu Nghề 11E(3) 3 3
Nguyễn Thị Vân Nghề 11F(3), 11G(3) 6 6
Phạm Thị Thúy Hằng 0 0
Nguyễn Thị Khoa 0 0
Trần Văn Trình 0 0
Hồ Thị Thúy 0 0
Nguyễn Thùy Linh 0 0
Nguyễn Thị Lam 0 0
Nguyễn Thu Hoài Thu 0 0
Trương Thị Bích Thảo 0 0
Chu Duy Hồng 0 0
Nguyễn Thị Hoài Anh Van hoc 12A(2) 2 2
Lương Thị Kim Thoa 0 0
Trịnh Văn Thế Van hoc 12B(2), 12V(2) 4 4
Phạm Thị Thạch 0 0
Phạm Thanh Nhật 0 0
Mai Thị Hoa Van hoc 12E(2), 12F(2) 4 4
Tạ Công Diễm Kiều 0 0
Hồ Sỹ Thọ 0 0
Hồ Đắc Thao 0 0
Lê Thị Phương Lich su 12C(2), 12D(2), 12E(2) 6 6
Hoàng Thị Hòa Lich su 12G(2) 2 2
Nguyễn Thị Vinh 0 0
Chu Thị Tiềm Dia ly 12B(2), 12C(2), 12D(2) 6 6
Phạm Thị Thao 0 0
Thạch Thị Tố Thùy 0 0
Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 12D(2), 12E(2), 12H(2), 12V(2) 8 8
Nguyễn Thị Xuân 0 0
Đậu Đức Hữu 0 0
Dương Trần Quốc Vũ Tiếng Anh 12A(2), 12G(2), 12H(2) 6 6
Phạm Xuân Thương Tiếng Anh 12C(2) 2 2
Nguyễn Thị Anh Thư Tiếng Anh 12F(2) 2 2
Hoàng Thị Hảo 0 0
Lê Thị Bích Hằng 0 0
Trần Quang Tuyến 0 0
Lê Chánh Tân Quốc phòng 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1) 8 8
Trần Thanh Tân 0 0
Hoàng Công Cương 0 0
Nguyễn Lê Nam 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net