Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Văn Nghiêm 0 0
Nguyễn Văn Quang 0 0
Nguyễn Thanh Hải 0 0
Phạm Xuân Dũng Toan 10F(3), 12C(4), 12D(4) 11 11
Trịnh Văn Xuân Toan 11A(3), 11D(3), 12E(4), 12F(4) 14 14
Lê Thị Ngọc Hương Toan 10A(3), 10D(3), 11C(3) 9 9
Nguyễn Trọng Hùng Toan 12A(5), 12H(4) 9 9
Phan Đức Tiến Toan 10G(3), 10H(3) 6 6
Nguyễn Thị Thành Toan 10C(3), 10E(3), 12B(4), 12G(4) 14 14
Đinh Như Mạnh Hùng Toan 11E(3), 11G(3), 11H(3) 9 9
Phạm Thị Như Quỳnh Toan 10B(3), 11B(3), 11F(3) 9 9
Võ Thị Lành 0 0
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Vat ly 11A(2), 12A(3), 12B(0), 12F(0) 5 5
Đặng Ngọc Phú Vat ly 10A(2), 11B(2), 11C(2) 6 6
Lê Thị Sim Vat ly 10B(2), 10C(2) 4 4
Đặng Phước Toàn 0 0
Tô Hiếu 0 0
Nguyễn Thị Vân 0 0
Phạm Thị Thúy Hằng Hoa hoc 10A(2), 12G(0), 12H(0) 2 2
Nguyễn Thị Khoa Hoa hoc 11A(2), 12A(3), 12B(0) 5 5
Trần Văn Trình 0 0
Hồ Thị Thúy Hoa hoc 11B(2), 11C(2), 12F(0) 4 4
Nguyễn Thùy Linh Hoa hoc 10B(2), 10C(2) 4 4
Nguyễn Thị Lam Sinh vat 10A(0), 10B(0), 10C(0), 12A(2), 12B(0), 12E(0), 12F(0), 12G(0), 12H(0) 2 2
Nguyễn Thu Hoài Thu 0 0
Trương Thị Bích Thảo 0 0
Chu Duy Hồng Van hoc 10A(2), 10F(2) 4 4
Nguyễn Thị Hoài Anh Van hoc 11F(2), 12C(3), 12F(3) 8 8
Lương Thị Kim Thoa Van hoc 11G(2), 12A(3), 12D(3) 8 8
Trịnh Văn Thế Van hoc 11A(2), 12E(4), 12H(3) 9 9
Phạm Thị Thạch Van hoc 10C(2), 10E(2), 11E(2), 11H(2) 8 8
Phạm Thanh Nhật Van hoc 11C(2), 12B(3), 12G(3) 8 8
Mai Thị Hoa Van hoc 10B(2), 10D(2), 10G(2) 6 6
Tạ Công Diễm Kiều Van hoc 11B(2), 11D(2) 4 4
Hồ Sỹ Thọ Van hoc 10H(2) 2 2
Hồ Đắc Thao Lich su 11A(0), 12E(3), 12F(2) 5 5
Lê Thị Phương Lich su 10A(0), 10E(0), 10F(0), 10G(0), 10H(0), 12B(2), 12G(2), 12H(2) 6 6
Hoàng Thị Hòa Lich su 11B(0), 11C(0), 11D(0), 11E(0), 11G(0), 12A(0), 12C(2), 12D(2) 4 4
Nguyễn Thị Vinh 0 0
Chu Thị Tiềm Dia ly 11F(0), 12D(2), 12E(3), 12F(2), 12G(2), 12H(2) 11 11
Phạm Thị Thao 0 0
Thạch Thị Tố Thùy Dia ly 10E(0), 10F(0), 10H(0), 12A(0), 12B(2), 12C(2) 4 4
Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 12E(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2) 8 8
Nguyễn Thị Xuân GDCD 12A(0), 12B(2), 12C(2), 12D(2) 6 6
Đậu Đức Hữu 0 0
Dương Trần Quốc Vũ Tiếng Anh 10A(3), 12A(3), 12B(3), 12E(3), 12F(3) 15 15
Phạm Xuân Thương Tiếng Anh 11E(3), 11F(3), 12C(3), 12D(3), 12G(3), 12H(3) 18 18
Hoàng Thị Hảo Tiếng Anh 10F(3), 10G(3), 10H(3), 11A(3), 11B(3), 11C(3), 11D(3) 21 21
Nguyễn Thị Hằng Tiếng Anh 10B(3), 10C(3), 10D(3), 10E(3), 11G(3), 11H(3) 18 18
Trần Quang Tuyến 0 0
Lê Chánh Tân 0 0
Trần Thanh Tân 0 0
Hoàng Công Cương 0 0
Nguyễn Lê Nam 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net