Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Văn Nghiêm Tin hoc 11A(2) 2 2
Nguyễn Văn Quang 0 0
Nguyễn Thanh Hải 0 0
Phạm Xuân Dũng Toan 10E(3), 12E(6), 12F(4), 12F(2) 15 15
Trịnh Văn Xuân Toan 11B(3), 12A(4), 12C(6), 12A(2) 16 16
TC Toán 11B(1)
Lê Thị Ngọc Hương Toan 10A(3), 10F(3), 10G(3), 10H(3), 11D(3) 17 17
TC Toán 10A(1), 11D(1)
Nguyễn Trọng Hùng SH-TNHN 11A(1) 23 23
Toan 11A(3), 12B(4), 12H(4), 12V(4), 12B(2), 12H(2), 12V(2)
TC Toán 11A(1)
Phan Đức Tiến Toan 10C(3), 10D(3) 13 13
TC Toán 10C(1)
Tin hoc 10D(2), 10E(2), 10F(2)
Nguyễn Thị Thành Toan 10B(3), 12D(6), 12G(4), 12G(2) 16 16
TC Toán 10B(1)
Đinh Như Mạnh Hùng Toan 11G(3), 11H(3) 14 14
TC Toán 11G(1), 11H(1)
Tin hoc 10A(2), 10G(2), 10H(2)
Phạm Thị Như Quỳnh Toan 11C(3), 11E(3), 11F(3) 12 12
TC Toán 11C(1), 11E(1), 11F(1)
Võ Thị Lành Tin hoc 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2) 14 14
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Vat ly 11A(2), 12A(5) 14 14
TC Lý 11A(1)
Nghề 11A(3), 11D(3)
Đặng Ngọc Phú Vat ly 10A(2), 10B(2) 10 10
TC Lý 10A(1)
Công nghệ 10B(2)
Nghề 11H(3)
Lê Thị Sim Vat ly 10C(2), 11B(2) 16 16
TC Lý 10C(1), 11B(1)
Công nghệ 10C(2), 10E(2)
Nghề 11B(3), 11C(3)
Đặng Phước Toàn Công nghệ 10D(2), 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2) 18 18
Tô Hiếu Vat ly 11C(2), 11D(2) 9 9
TC Lý 11C(1), 11D(1)
Nghề 11E(3)
Nguyễn Thị Vân Vat ly 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2) 18 18
TC Lý 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1)
Nghề 11F(3), 11G(3)
Phạm Thị Thúy Hằng Hoa hoc 11G(2), 11H(2), 12A(5) 11 11
TC Hóa 11G(1), 11H(1)
Nguyễn Thị Khoa SH-TNHN 10A(1) 5 5
Hoa hoc 10A(2)
TC Hóa 10A(1)
HĐTN&HN 10A(1)
Trần Văn Trình SH-TNHN 10B(1) 5 5
Hoa hoc 10B(2)
TC Hóa 10B(1)
HĐTN&HN 10B(1)
Hồ Thị Thúy SH-TNHN 10C(1) 10 10
Hoa hoc 10C(2), 11A(2), 11B(2)
TC Hóa 11A(1), 11B(1)
HĐTN&HN 10C(1)
Nguyễn Thùy Linh SH-TNHN 11F(1) 13 13
Hoa hoc 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2)
TC Hóa 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1)
Nguyễn Thị Lam SH-TNHN 11C(1) 15 15
Sinh vat 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 12A(4)
Nguyễn Thu Hoài Thu Chào cờ 12H(1) 8 8
Sinh vat 10A(2), 10B(2), 10C(2)
TC Sinh 10B(1)
Trương Thị Bích Thảo SH-TNHN 10H(1) 14 14
Sinh vat 11F(2), 11G(2), 11H(2)
Công nghệ 10F(2), 10G(2), 10H(2)
HĐTN&HN 10H(1)
Chu Duy Hồng SH-TNHN 11D(1) 11 11
Van hoc 10A(3), 10B(3), 11D(3)
TC Văn 11D(1)
Nguyễn Thị Hoài Anh Van hoc 11A(3), 12A(3), 12D(6), 12A(2) 15 15
TC Văn 11A(1)
Lương Thị Kim Thoa SH-TNHN 11B(1) 9 9
Van hoc 11B(3), 11E(3)
TC Văn 11B(1), 11E(1)
Trịnh Văn Thế Van hoc 10C(3), 12B(4), 12C(6), 12V(4), 12B(2), 12V(2) 22 22
TC Văn 10C(1)
Phạm Thị Thạch Van hoc 10D(3), 10E(3), 10F(3), 11C(3) 16 16
TC Văn 10D(1), 10E(1), 10F(1), 11C(1)
Phạm Thanh Nhật Chào cờ 12G(1) 17 17
Van hoc 11F(3), 12G(6), 12H(6)
TC Văn 11F(1)
Mai Thị Hoa Van hoc 10H(3), 12E(4), 12F(4), 12E(2), 12F(2) 16 16
TC Văn 10H(1)
Tạ Công Diễm Kiều SH-TNHN 11H(1) 9 9
Van hoc 11G(3), 11H(3)
TC Văn 11G(1), 11H(1)
Hồ Sỹ Thọ Van hoc 10G(3) 4 4
TC Văn 10G(1)
Hồ Đắc Thao Lich su 10A(2), 10G(2), 12B(4), 12V(4) 12 12
Lê Thị Phương SH-TNHN 11G(1) 25 25
Lich su 10B(2), 10F(2), 10H(2), 11G(1), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12F(4), 12C(2), 12D(2), 12E(2)
TC Sử 10F(1)
Hoàng Thị Hòa SH-TNHN 10D(1) 18 18
Lich su 10C(2), 10D(2), 10E(2), 12G(2), 12H(4), 12G(2)
TC Sử 10D(1), 10E(1)
HĐTN&HN 10D(1)
Nguyễn Thị Vinh Lich su 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11H(1) 7 7
Chu Thị Tiềm Dia ly 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(4), 12F(4), 12G(4), 12H(4), 12V(4), 12B(2), 12C(2), 12D(2) 32 32
Phạm Thị Thao SH-TNHN 11E(1) 14 14
Dia ly 10D(2), 10G(2), 10H(2), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1)
TC Địa 10D(1), 10G(1), 10H(1)
Thạch Thị Tố Thùy SH-TNHN 10E(1) 11 11
Dia ly 10E(2), 10F(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1)
TC Địa 10E(1)
HĐTN&HN 10E(1)
Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 12B(4), 12C(4), 12D(2), 12E(2), 12F(4), 12G(4), 12H(2), 12V(2), 12D(2), 12E(2), 12H(2), 12V(2) 38 38
Nguyễn Thị Xuân SH-TNHN 10G(1) 9 9
GDCD 10D(2), 10E(2), 10G(2)
TC GDCD 10G(1)
HĐTN&HN 10G(1)
Đậu Đức Hữu SH-TNHN 10F(1) 10 10
GDCD 10F(2), 10H(2), 11G(1), 11H(1)
TC GDCD 10F(1), 10H(1)
HĐTN&HN 10F(1)
Dương Trần Quốc Vũ Chào cờ 12V(1) 30 30
Tiếng Anh 12A(3), 12B(6), 12G(4), 12H(4), 12V(6), 12A(2), 12G(2), 12H(2)
Phạm Xuân Thương Tiếng Anh 10E(3), 10F(3), 10G(3), 10H(3), 12C(4), 12D(6), 12C(2) 24 24
Nguyễn Thị Anh Thư Tiếng Anh 10B(3), 10C(3), 10D(3), 12E(6), 12F(4), 12F(2) 21 21
Hoàng Thị Hảo Tiếng Anh 10A(3), 11A(3), 11E(3), 11F(3), 11G(3), 11H(3) 18 18
Lê Thị Bích Hằng Tiếng Anh 11B(3), 11C(3), 11D(3) 9 9
Trần Quang Tuyến Quốc phòng 10A(1), 10B(1), 10C(1) 3 3
Lê Chánh Tân Quốc phòng 10D(1), 10E(1), 10F(1), 10G(1), 10H(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1) 13 13
Trần Thanh Tân Thể dục 10G(2), 10H(2) 4 4
Hoàng Công Cương Thể dục 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10F(2), 11A(2), 11B(2) 16 16
Nguyễn Lê Nam Thể dục 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2) 12 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net