Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A 0
10B 0
10C 0
10D 0
10E 0
10F 0
10G 0
10H 0
11A Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11B Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11C Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11D Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11E Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11F Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11G Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
11H Quốc phòng(1), Nghề(3) 4
12A Toan(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(2) 6
12B Toan(2), Van hoc(2), Dia ly(2) 6
12C Lich su(2), Dia ly(2), Tiếng Anh(2) 6
12D Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2) 6
12E Van hoc(2), Lich su(2), GDCD(2) 6
12F Toan(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(2) 6
12G Toan(2), Lich su(2), Tiếng Anh(2) 6
12H Toan(2), GDCD(2), Tiếng Anh(2) 6
12V Toan(2), Van hoc(2), GDCD(2) 6
10TN1 0
10TN2 0
10XH1 0
10XH2 0
10XH3 0
11TN1 0
11TN2 0
11TN3 0
11TN4 0
11TN5 0
11TN6 0
11XH1 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net