Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 12
10B Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 12
10C Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 12
10D Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
10E Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
10F Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
10G Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
10H Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
11A Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 12
11B Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 12
11C Toan(3), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 12
11D Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
11E Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
11F Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
11G Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
11H Toan(3), Van hoc(2), Tiếng Anh(3) 8
12A Toan(5), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(2), Van hoc(3), Tiếng Anh(3) 19
12B Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 16
12C Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 16
12D Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 16
12E Toan(4), Van hoc(4), Lich su(3), Dia ly(3), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 19
12F Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 16
12G Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 16
12H Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(3) 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net