Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 CC Chào cờ Tự nhiên  
2 SH SH-TNHN Tự nhiên  
3 TOAN Toan Tự nhiên  
4 TCT TC Toán Tự nhiên  
5 LY Vat ly Tự nhiên  
6 TCL TC Lý Tự nhiên  
7 HOA Hoa hoc Tự nhiên  
8 TCH TC Hóa Tự nhiên  
9 SINH Sinh vat Tự nhiên  
10 TCSi TC Sinh Tự nhiên  
11 TIN Tin hoc Tự nhiên  
12 VAN Van hoc Xã hội  
13 TCV TC Văn Tự nhiên  
14 SU Lich su Xã hội  
15 TCS TC Sử Tự nhiên  
16 DIA Dia ly Xã hội  
17 TCĐ TC Địa Tự nhiên  
18 GDCD GDCD Xã hội  
19 TCGD TC GDCD Tự nhiên  
20 ANH Tiếng Anh Tự nhiên  
21 TCA TC Anh Tự nhiên  
22 CN Công nghệ Tự nhiên  
23 GDĐP GDĐP Tự nhiên  
24 TNHN HĐTN&HN Tự nhiên  
25 TD Thể dục Tự nhiên  
26 QP Quốc phòng Tự nhiên  
27 NGH Nghề Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net