Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 CC Chào cờ Tự nhiên  
2 SHCN SHCN Tự nhiên  
3 SHHN SH-HĐTN&HN Tự nhiên  
4 TOAN Toan Tự nhiên  
5 TCT TC Toán Tự nhiên  
6 CĐT CĐHT Toán Tự nhiên  
7 LY Vat ly Tự nhiên  
8 TCL TC Lý Tự nhiên  
9 CĐLý CĐHT Lý Tự nhiên  
10 HOA Hoa hoc Tự nhiên  
11 TCH TC Hóa Tự nhiên  
12 CĐH CĐHT Hóa Tự nhiên  
13 SINH Sinh vat Tự nhiên  
14 CĐSi CĐHT Sinh Tự nhiên  
15 TIN Tin hoc Tự nhiên  
16 VAN Van hoc Xã hội  
17 TCV TC Văn Tự nhiên  
18 CĐV CĐHT Văn Tự nhiên  
19 SU Lich su Xã hội  
20 TCS TC Sử Tự nhiên  
21 CĐSử CĐHT Sử Tự nhiên  
22 DIA Dia ly Xã hội  
23 TCĐ TC Địa Tự nhiên  
24 CĐĐ CĐHT Địa Tự nhiên  
25 GDCD GDCD Xã hội  
26 KTPL GDKT&PL Xã hội  
27 CĐKT CĐ KT&PL Tự nhiên  
28 ANH Tiếng Anh Tự nhiên  
29 TCA TC Anh Tự nhiên  
30 CN Công nghệ Tự nhiên  
31 GDĐP GDĐP Tự nhiên  
32 TNHN HĐTN&HN Tự nhiên  
33 TD Thể dục Tự nhiên  
34 GDTC GDTC Tự nhiên  
35 QP Quốc phòng Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net