Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Nghiêm Nguyễn Văn Nghiêm Nam  
2 Quang Nguyễn Văn Quang Nam  
3 Hải Nguyễn Thanh Hải Nam  
4 Dũng Phạm Xuân Dũng Nam  
5 Xuân Trịnh Văn Xuân Nam  
6 Hương(T) Lê Thị Ngọc Hương Nữ  
7 Hùng Nguyễn Trọng Hùng Nam  
8 Tiến Phan Đức Tiến Nam  
9 Thành Nguyễn Thị Thành Nữ  
10 M Hùng Đinh Như Mạnh Hùng Nam  
11 Quỳnh Phạm Thị Như Quỳnh Nữ  
12 Lành Võ Thị Lành Nữ  
13 C Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nam  
14 Phú Đặng Ngọc Phú Nam  
15 Sim Lê Thị Sim Nữ  
16 Toàn Đặng Phước Toàn Nam  
17 T Hiếu Tô Hiếu Nam  
18 Vân(L) Nguyễn Thị Vân Nữ  
19 Hằng Phạm Thị Thúy Hằng Nữ  
20 Khoa Nguyễn Thị Khoa Nữ  
21 Trình Trần Văn Trình Nam  
22 Thúy Hồ Thị Thúy Nữ  
23 Linh Nguyễn Thùy Linh Nữ  
24 Lam Nguyễn Thị Lam Nữ  
25 C Thu Nguyễn Thu Hoài Thu Nữ  
26 Thảo Trương Thị Bích Thảo Nữ  
27 Hồng Chu Duy Hồng Nam  
28 Anh Nguyễn Thị Hoài Anh Nữ  
29 Thoa Lương Thị Kim Thoa Nữ  
30 Thế Trịnh Văn Thế Nam  
31 Thạch Phạm Thị Thạch Nữ  
32 Nhật Phạm Thanh Nhật Nam  
33 Hoa Mai Thị Hoa Nữ  
34 Kiều Tạ Công Diễm Kiều Nữ  
35 Thọ Hồ Sỹ Thọ Nam  
36 Thao(S) Hồ Đắc Thao Nam  
37 Phương Lê Thị Phương Nữ  
38 Hòa Hoàng Thị Hòa Nữ  
39 Vinh Nguyễn Thị Vinh Nữ  
40 Tiềm Chu Thị Tiềm Nữ  
41 Thao(Đ) Phạm Thị Thao Nữ  
42 Thùy Thạch Thị Tố Thùy Nữ  
43 Kha Nguyễn Tuấn Phi Kha Nam  
44 Xuân(GD) Nguyễn Thị Xuân Nữ  
45 Hữu Đậu Đức Hữu Nam  
46 Dương Trần Quốc Vũ Nam  
47 Thương Phạm Xuân Thương Nam  
48 Hảo Hoàng Thị Hảo Nữ  
49 Hằng A Nguyễn Thị Hằng Nữ  
50 Tuyến Trần Quang Tuyến Nam  
51 Tân(QP) Lê Chánh Tân Nam  
52 Tân(TD) Trần Thanh Tân Nam  
53 Cương Hoàng Công Cương Nam  
54 Nam Nguyễn Lê Nam Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net