Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12V 10TN1 10TN2 10XH1 10XH2 10XH3 11TN1 11TN2 11TN3 11TN4 11TN5 11TN6 11XH1
T.2 1                                                                          
2                                                                          
3                                                                          
4                                                                          
5                                                                          
T.3 1                                                                          
2                                 Toan Toan Lich su Dia ly Van hoc Toan Tiếng Anh GDCD                          
3                                 Toan Van hoc Lich su Dia ly Van hoc Toan Toan GDCD Toan                        
4                                 Tiếng Anh Van hoc Dia ly Lich su GDCD Van hoc Toan   Toan                        
5                                           Van hoc   Tiếng Anh GDCD                        
T.4 1                                                                          
2                                                                          
3                                                                          
4                                                                          
5                                                                          
T.5 1                                                                          
2                 Quốc phòng Nghề     Nghề Nghề     Van hoc   Dia ly Lich su GDCD Tiếng Anh   Tiếng Anh                          
3                 Nghề Nghề     Quốc phòng Nghề     Van hoc Dia ly Tiếng Anh GDCD Lich su Tiếng Anh Tiếng Anh Toan Van hoc                        
4                 Nghề Nghề     Nghề Quốc phòng     Tiếng Anh Dia ly Tiếng Anh GDCD Lich su   Lich su Toan Van hoc                        
5                 Nghề Quốc phòng     Nghề Nghề       Toan         Lich su   GDCD                        
T.6 1                                                                          
2                     Nghề Quốc phòng     Nghề Nghề                                          
3                     Nghề Nghề     Nghề Quốc phòng                                          
4                     Nghề Nghề     Quốc phòng Nghề                                          
5                     Quốc phòng Nghề     Nghề Nghề                                          
T.7 1                                                                          
2                                                                          
3                                                                          
4                                                                          
5                                                                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net