Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H
T.2 1                                                
2 Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
        Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Trịnh Văn Xuân
    Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
  Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Lich su
Hồ Đắc Thao
Toan
Nguyễn Thị Thành
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
3 Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Toan
Nguyễn Thị Thành
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
        Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
        Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
4 Van hoc
Chu Duy Hồng
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Van hoc
Mai Thị Hoa
        Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Toan
Trịnh Văn Xuân
    Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
  Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Lich su
Hồ Đắc Thao
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Van hoc
Trịnh Văn Thế
5 Van hoc
Chu Duy Hồng
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Toan
Nguyễn Thị Thành
Van hoc
Mai Thị Hoa
        Toan
Trịnh Văn Xuân
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
  Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
T.3 1                                                
2 Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
Vat ly
Lê Thị Sim
Toan
Nguyễn Thị Thành
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Van hoc
Trịnh Văn Thế
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
    Van hoc
Phạm Thị Thạch
      Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Trịnh Văn Xuân
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Lich su
Lê Thị Phương
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
3 Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
Vat ly
Lê Thị Sim
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Toan
Nguyễn Thị Thành
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
    Van hoc
Phạm Thị Thạch
      Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Toan
Phạm Xuân Dũng
Toan
Trịnh Văn Xuân
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Lich su
Lê Thị Phương
Van hoc
Trịnh Văn Thế
4 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Vat ly
Lê Thị Sim
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Toan
Phạm Xuân Dũng
Toan
Phan Đức Tiến
  Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
            Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Toan
Nguyễn Thị Thành
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Toan
Trịnh Văn Xuân
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
5 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Vat ly
Lê Thị Sim
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Toan
Phạm Xuân Dũng
Toan
Phan Đức Tiến
  Toan
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
      Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Trịnh Văn Thế
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
T.4 1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
T.5 1                                                
2 Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
            Toan
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
    Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
  Van hoc
Phạm Thị Thạch
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Toan
Nguyễn Thị Thành
Toan
Phạm Xuân Dũng
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
3 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
            Van hoc
Trịnh Văn Thế
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
    Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
  Van hoc
Phạm Thị Thạch
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Toan
Trịnh Văn Xuân
Toan
Nguyễn Thị Thành
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
4 Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Van hoc
Mai Thị Hoa
            Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
    Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
  Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Lich su
Lê Thị Phương
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Toan
Trịnh Văn Xuân
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Van hoc
Trịnh Văn Thế
5 Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Van hoc
Mai Thị Hoa
            Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
    Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
  Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Lich su
Lê Thị Phương
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Toan
Phạm Xuân Dũng
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Toan
Trịnh Văn Xuân
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Dia ly
Chu Thị Tiềm
T.6 1                                                
2     Van hoc
Phạm Thị Thạch
    Van hoc
Chu Duy Hồng
  Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
      Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
        Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Toan
Nguyễn Thị Thành
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Trịnh Văn Xuân
Lich su
Hồ Đắc Thao
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Lich su
Lê Thị Phương
3     Van hoc
Phạm Thị Thạch
    Van hoc
Chu Duy Hồng
Van hoc
Mai Thị Hoa
Toan
Phan Đức Tiến
      Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
        Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Toan
Nguyễn Thị Thành
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Trịnh Văn Xuân
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Lich su
Lê Thị Phương
4     Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
    Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Van hoc
Mai Thị Hoa
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
      Toan
Trịnh Văn Xuân
        Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Phạm Xuân Dũng
Lich su
Hồ Đắc Thao
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Toan
Nguyễn Thị Thành
Dia ly
Chu Thị Tiềm
5     Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
    Toan
Phạm Xuân Dũng
Toan
Phan Đức Tiến
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
      Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
        Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Lich su
Hồ Đắc Thao
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Toan
Nguyễn Thị Thành
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
T.7 1                                                
2         Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
    Toan
Phan Đức Tiến
    Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
                   
3         Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
    Toan
Phan Đức Tiến
    Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
    Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
      GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
     
4         Toan
Nguyễn Thị Thành
    Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Van hoc
Phạm Thanh Nhật
  Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
      GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
     
5         Toan
Nguyễn Thị Thành
    Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
    Van hoc
Phạm Thanh Nhật
  Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
  Toan
Nguyễn Trọng Hùng
      Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
     

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net