Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 11B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
HĐTN&HN
Đặng Ngọc Phú
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
CĐHT Toán
Phạm Thị Như Quỳnh
2 SH-HĐTN&HN
Đặng Ngọc Phú
GDTC
Trần Thanh Tân
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
CĐHT Sinh
Nguyễn Thu Hoài Thu
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
3 Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
4 GDTC
Trần Thanh Tân
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Lich su
Hoàng Thị Hòa
 
5 Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
CĐHT Hóa
Hồ Thị Thúy
SHCN
Đặng Ngọc Phú
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net