Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 11D - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDTC
Trần Thanh Tân
Lich su
Hoàng Thị Hòa
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Toan
Trịnh Văn Xuân
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
2 SH-HĐTN&HN
Tạ Công Diễm Kiều
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Dia ly
Phạm Thị Thao
Tin hoc
Võ Thị Lành
Toan
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
3 CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
Dia ly
Phạm Thị Thao
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Tin hoc
Võ Thị Lành
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
GDTC
Trần Thanh Tân
4 Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
HĐTN&HN
Tạ Công Diễm Kiều
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
CĐHT Văn
Tạ Công Diễm Kiều
 
5 Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
CĐHT Sử
Hoàng Thị Hòa
Toan
Trịnh Văn Xuân
SHCN
Tạ Công Diễm Kiều
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net