Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 11E - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
2 SH-HĐTN&HN
Hoàng Thị Hòa
Dia ly
Phạm Thị Thao
Van hoc
Phạm Thị Thạch
GDTC
Trần Thanh Tân
CĐHT Văn
Phạm Thị Thạch
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
3 HĐTN&HN
Nguyễn Thị Khoa
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
CĐHT Sử
Hoàng Thị Hòa
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
4 Dia ly
Phạm Thị Thao
Công nghệ
Tô Hiếu
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
 
5 GDTC
Trần Thanh Tân
Công nghệ
Tô Hiếu
CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
SHCN
Hoàng Thị Hòa
 

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net