Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

Thời khóa biểu lớp: 12A - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Công nghệ
Tô Hiếu
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
2 SHCN
Nguyễn Thị Khoa
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
TC Toán
Nguyễn Trọng Hùng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
3 Lich su
Hoàng Thị Hòa
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
TC Anh
Dương Trần Quốc Vũ
4 Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Thể dục
Hoàng Công Cương
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
5 Tin hoc
Nguyễn Trọng Hùng
Tin hoc
Nguyễn Trọng Hùng
Thể dục
Hoàng Công Cương
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
TC Hóa
Nguyễn Thị Khoa
TC Văn
Lương Thị Kim Thoa

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net